Andre opplysninger

  • Omtalt i 1696 da han dekorerte hvelvet i Kristiansand domkirke med skyer og basunengler. Arbeidet måtte forbedres av Hans Sager i 1697.

Litteratur

  • Grevenor, H., Malerkunsten i Stavanger og Hans Sager, Stavanger Museums årshefte 1924-25, s. 6
  • Erdmann, D., Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, Oslo, 1940, s. 143, 182

Faktaboks

Jacob