B. debuterte som billedbokkunstner med Den store blå bukken 1969. Tekstene i denne boka og i hans senere bøker er bygd over norske folkeeventyr, som han gjenforteller i regleform med fremragende samspill mellom tekst og bilder. Bildene fremhever poengene i teksten. De har frodig humor og passe innslag av grøssende uhygge, groteske overdrivelser så kolossale at de blir morsomme. Arbeidene har en utpreget norsk koloritt, til dels inspirert av gamle vevnader, og de veksler mellom tilnærmet realisme og stilisert fremstilling. B. har i de siste 6–8 årene laget 15 animasjonsfilmer for Norsk Rikskringkasting Fjernsynet, noen med støtte fra KUD. Flere av filmene er vist i de fleste europeiske land, i Canada, Japan og Australia. Etter B.s syn er disse filmene en vel så vesentlig del av hans produksjon som billedbøkene.