Andre opplysninger

  • Tegnet og utførte en æresport i anledning av Christian 6.s besøk i Kragerø 1733.

Litteratur

  • Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1925-1927, bd. 2, s. 10

Faktaboks

Marcus Bærnholdt