P. har utført en rekke dekorative skulpturer til bygninger og hageanlegg. Han deltok ofte i konkurranser bl.a. om utsmykkingen av Ankerbroen (1932/33) og om Borregaard-monumentet (1935). P. leverte utkast til Richard With-byste i Tromsø (ca. 1926) og til Roald Amundsen-monument samme sted (1934) etter innbydelse sammen med tre andre billedhuggere, men fikk ikke oppdragene. Under 2. verdenskrig arbeidet han med en gruppe bjørneskulpturer (ikke oppsatt) som skulle stå i fonteneanlegget på Gyldenløves plass, Oslo. P. har modellert portretthodene Byggmesteren og Nils A. Ytreberg, byste av A. David-Andersen og statuetten Landlov. Han arbeidet i en naturalistisk stil og spesialiserte seg etter hvert på dekorativ og anvendt kunst.