Faktaboks

Lars Martin Eriksen
Født
18. oktober 1869, Christiania
Død
21. januar 1928, Vestre Aker

Fra Hvaler, 1899. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

E. arbeidet mest med landskaper og hentet sine motiver fra flere steder i Norge, særlig Gudbrandsdalen, Jæren og Hvaler. Oftest var det vinter- og vårmotiver fra skogsbygdene eller sommer- og høstmotiver fra høyfjellet. E. begynte med lyrisk-romantiske skildringer, men nærmet seg etter hvert en mer impresjonistisk uttrykksform. Særlig la han vekt på en klar og intens koloritt. E. har også malt en del portretter.

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under Oscar Wergeland 1895
 • Zahrtmanns skole i København i feb.-april 1890 og fra nov. 1896 til mars 1897

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Berlin 1896
 • Dresden og München 1897
 • Paris og Nederland 1903
 • dessuten kortere opphold i Stockholm, København og senere i Berlin

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet
 • Oslo Bymuseum
 • Trøndelag Kunstgalleri (tidligere Trondheim Kunstforening)
 • Det Kgl. Slott

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1898-1899
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1900-1904
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1906-1907
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1909
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1911
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1913-1914
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1919-1926
 • Kristiania Kunstforening, 1910-03
 • Norska konstnärers arbeten, Kungl. Akademien för de Fria Konsterna, 1904
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1906
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914

Litteratur

 • Aubert, A., i Verdens Gang, 12.11.1898
 • Nandrup, O., i Dagbladet, 10.10.1899
 • Krag, V., i Morgenbladet, 07.03.1901
 • Jynge, A., i Kristiania Dagsavis, 01.11.1902
 • Dedekam, H., i Aftenposten, 16.10.1904
 • Bang, C., i Morgenbladet, 20.05.1908
 • Bang, C., i Morgenbladet, 19.03.1910
 • C.W. Schnitler, i Aftenposten, 22.03.1910
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1920, bd. 10, s. 603

Arkivalia

 • G. Sørensen, Zahrtmanns malerskole 1885-1908, 1976, s. 177-178

Faktaboks

Lars Martin Eriksen