E. arbeidet mest med landskaper og hentet sine motiver fra flere steder i Norge, særlig Gudbrandsdalen, Jæren og Hvaler. Oftest var det vinter- og vårmotiver fra skogsbygdene eller sommer- og høstmotiver fra høyfjellet. E. begynte med lyrisk-romantiske skildringer, men nærmet seg etter hvert en mer impresjonistisk uttrykksform. Særlig la han vekt på en klar og intens koloritt. E. har også malt en del portretter.