Liv og virksomhet

Fra Hvaler, 1899. Nasjonalmuseet,

. fri

E. arbeidet mest med landskaper og hentet sine motiver fra flere steder i Norge, særlig Gudbrandsdalen, Jæren og Hvaler. Oftest var det vinter- og vårmotiver fra skogsbygdene eller sommer- og høstmotiver fra høyfjellet. E. begynte med lyrisk-romantiske skildringer, men nærmet seg etter hvert en mer impresjonistisk uttrykksform. Særlig la han vekt på en klar og intens koloritt. E. har også malt en del portretter.

Utdannelse

Den kgl. Tegneskole under Oscar Wergeland 1895; Zahrtmanns skole i København i feb.-april 1890 og fra nov. 1896 til mars 1897.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Berlin 1896; Dresden og München 1897; Paris og Nederland 1903; dessuten kortere opphold i Stockholm, København og senere i Berlin.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet
 • Oslo Bymuseum
 • Trøndelag Kunstgalleri (tidligere Trondheim Kunstforening)
 • Det Kgl. Slott

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1898-1899
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1900-1904
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1906-1907
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1909
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1911
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1913-1914
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1919-1926
 • Kristiania Kunstforening, 1910-03
 • Norska konstnärers arbeten, Kungl. Akademien för de Fria Konsterna, 1904
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1906
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914

Litteratur

 • Aubert, A., i Verdens Gang, 12.11.1898
 • Nandrup, O., i Dagbladet, 10.10.1899
 • Krag, V., i Morgenbladet, 07.03.1901
 • Jynge, A., i Kristiania Dagsavis, 01.11.1902
 • Dedekam, H., i Aftenposten, 16.10.1904
 • Bang, C., i Morgenbladet, 20.05.1908
 • Bang, C., i Morgenbladet, 19.03.1910
 • C.W. Schnitler, i Aftenposten, 22.03.1910
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1920, bd. 10, s. 603

Arkivalia

 • G. Sørensen, Zahrtmanns malerskole 1885-1908, 1976, s. 177-178