Faktaboks

Bengt Sivesind
Sivesind, Bengt Erik
Født
4. mars 1947, Gjøvik

S. anser seg som hovedsaklig selvlært, men er i utgangspunktet inspirert av amerikansk nyfigurasjon og pop-kunst. Inntrykkene mottok han under utdannelsen i Los Angeles og under senere studieopphold i USA. S.' nyintime billedspråk synes hovedsakelig utformet under inntrykk fra David Hockney og Jim Dine, men også Jasper Johns og Saul Steinberg virket inspirerende. Særlig i tidligere bilder la S. vekt på en detaljrealistisk virkning, men i enda høyere grad på en delikat formbehandling og elegant linjeføring. I dette lyktes han først gjennom tegningene, men også i maleriene som kunne preges av en nesten forfinet pastell-tone. Motivene omfatter amerikanske vestkyst-landskaper, blomstermotiver og stilleben foruten interiørutsnitt og figurscener. I de sistnevnte gjengis ofte vakre, litt sarte unge mennesker, og bildene kan delvis oppfattes som figurstudier eller portretter, delvis som idealiseringer. Med årene har det sistnevnte blitt stadig mer iøyenfallende, samtidig som den tidligere detaljrealismen i noen grad er erstattet med fortegninger, dekorative linjevirkninger og flatepreg. Fargebruken kan likeledes fortone seg fri, men stadig mer nyansert og med mer kompliserte harmonier.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Erling Sivesind
 • Mary Jenssen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1967 - 69
 • California Institute of the Arts, Los Angeles 1971

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens materialstipend 1967
 • Ib Schlytters legat 1981
 • Tegneforbundets reisestipend 1982
 • Statens reisestipend 1983, studieopphold i København, Paris, California, New York

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Oslo Bildende Kunstnere
 • Tegneforbundet, jurymedlem 1981 - 82

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utsmykning i Sosialdepartementet (Regjeringsbyggets S-blokk), Oslo (1981)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Gjøvik Kunstforening
 • Bærum og Gjøvik kommuner
 • DnC-Opplandsbanken

Faktaboks

Bengt Sivesind