S. anser seg som hovedsaklig selvlært, men er i utgangspunktet inspirert av amerikansk nyfigurasjon og pop-kunst. Inntrykkene mottok han under utdannelsen i Los Angeles og under senere studieopphold i USA. S.' nyintime billedspråk synes hovedsakelig utformet under inntrykk fra David Hockney og Jim Dine, men også Jasper Johns og Saul Steinberg virket inspirerende. Særlig i tidligere bilder la S. vekt på en detaljrealistisk virkning, men i enda høyere grad på en delikat formbehandling og elegant linjeføring. I dette lyktes han først gjennom tegningene, men også i maleriene som kunne preges av en nesten forfinet pastell-tone. Motivene omfatter amerikanske vestkyst-landskaper, blomstermotiver og stilleben foruten interiørutsnitt og figurscener. I de sistnevnte gjengis ofte vakre, litt sarte unge mennesker, og bildene kan delvis oppfattes som figurstudier eller portretter, delvis som idealiseringer. Med årene har det sistnevnte blitt stadig mer iøyenfallende, samtidig som den tidligere detaljrealismen i noen grad er erstattet med fortegninger, dekorative linjevirkninger og flatepreg. Fargebruken kan likeledes fortone seg fri, men stadig mer nyansert og med mer kompliserte harmonier.