Faktaboks

Thorleif Jensen
Født
16. august 1903, Kristiania
Død
15. oktober 1972

J. var arkitektassistent hos arkitekt Henry Coll i 1927 og hos arkitekt Nicolai Beer i Oslo 1928–32. Fra 1932 opprettet han privat arkitektpraksis i Oslo.

J. avsluttet sin utdannelse på samme tid som funksjonalismen ble introdusert i Norge, og han ble en konsekvent eksponent for denne retning. Hans første premierte konkurranseutkast som kom til utførelse, Studentersamfunnet på Ås, er blitt betegnet som en perle i funksjonalismens arkitektur. Med restaurant Regnbuen viste J. på en fantasifull måte sine teorier om hvordan man bl.a. kunne bruke kunstlys (neonreklamelys) på en dekorativ måte. Øvrevoll-kollektivet vitner om et engasjement i den sosiale boligproblematikken. Her planla J. flere lavblokker med små leiligheter for eldre og et felleshus med restaurant, peisestue og gjesterom. Dette skulle gi eldre mennesker muligheten til å frigi sine ofte alt for store og tungvinte leiligheter, samtidig som de kunne fortsette å bo selvstendig og beholde eller til og med forbedre boligstandarden. Anlegget fikk i samtiden ikke fullt ut den oppmerksomhet det hadde fortjent.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Reiersen (1873 - 1942)
 • Hans Thorvald Jensen, kontrollør (f. 1871)

Gift med

 • Oslo med Alfhild Kaspara Sjøberg (f. 1904)

Utdannelse

 • Examen artium 1922
 • Norges Tekniske Høyskole 1923–27
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole
 • Oslo fag- og forskole for murere

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schirmers legat 1929
 • Henrichsens legat 1932
 • Glosimodts legat 1936
 • Egers legat 1948
 • Reiser til Tyskland, Tsjekkoslovakia, Østerrike, Nederland og Frankrike 1932
 • Sverige 1933 og 1936
 • Danmark, Tyskland, Østerrike, Ungarn, Frankrike, England 1937
 • USA 1938
 • Finland 1939

Stillinger, medlemskap og verv

 • Styremedlem Oslo Arkitektforening 1938–40 og fra 1945
 • medlem diverse stipendiekomiteer
 • medlem i flere konkurransejuryer
 • medlem Aker fasaderåd 1938–1940 og fra 1945

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt
 • Studentersamfunnet på Ås (1934) etter 1. premie i konkurranse 1930
 • Kino og festivitetsbygning i Horten etter 1. premie i konkurranse 1931
 • Tivolihjørnet A/S, Stortingsgt. 22, sammen med arkitekt Odd Nansen etter 1. premie i engere konkurranse 1934
 • Enebolig for Leif Jacobsen, Oppsal (1934)
 • Båt- og klubbhus for Ormsund Roklubb, Aker (1934)
 • Villa, Ryghs v. 6, Besserud, Aker (1935)
 • Enebolig for redaktør Gunnar Larsen, Oberst Angells vei 7, (1936)
 • Villa for K.H. Haug, Ivar Aasens vei 1 (1936)
 • Forretningsgård med restauranter, bl.a. Regnbuen, Klingenberggt. 4 og Fridtjof Nansens pl. 4, (1937–39) sammen med Harald Drake og Arthur Gustavson
 • Hybelhus, Industrigt. 71 (1938)
 • Møllhausen konditori, Bogstadv. 12 (1940, ombygd 1982)
 • 4 tredelte boligblokker for Aker boligbyggelag, Bakkehaugen (1949 - 1951)
 • Dagbladsentralen, Akersgt. 47 (1949)
 • Nybygg i tilknytning til kommunegården i Langesund (1951)
 • Kontor og lager for Ingeniør M.O. Schøyens Bilcentraler A/S, Filipstadvn. 9 (1952)
 • Sammen med Ole Bue: Tandberg radiofabrikk A/S, Kjelsås (1949 - 51)
 • Hvidtstens forretningsgård, Kongsberg (1954 - 55)
 • Fotohuset, Karl Johans gt. 21 (1955)
 • Øvrevoll-kollektivet, boligfelt, Nordv. 39, Bærum, (1955)
 • Prosjekter: Rådhus i Sarpsborg, delt 2. premie i konkurranse 1930
 • Regulering av Alta sentrum (1947)
 • Rutebilstasjon i Skien (1948)
 • Planer for Oslo Lufthavn sammen med Odd Nansen
 • Reguleringsplan for Sletta, Oslo
 • Restaureringsplan for Jelsa kirke (1931)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Verdensutst. i Paris, 1937
 • Vi kan, Oslo, 1938
 • Verdensutst. i New York, 1939

Eget forfatterskap

 • Litt om Tschekoslovakiet og dets arkitektur, Byggekunst, 1932, s. 218–220 (ill.)
 • Arkitektene og det kunstige lys, Byggekunst, 1936, s. 41–42 (ill.)
 • Om rutebilstasjoner, Byggekunst, 1948, s. 42–44

Litteratur

 • Norske hus, Oslo, 1950, s. 379, 392, 402
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1950-1968
 • Vi fra N.T.H. De neste ti kull 1920-29, Oslo, 1950, s. 182–83
 • Studentene fra 1922, Oslo, 1951, s. 166
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966
 • Pedersen, B. S., Gatens arkitekturhistorie, Akersgaten, Oslo, 1967, s. 141
 • Hofflund, P. D., Nyquist, J., Oslo gårdkalender, nybygg 1925–1945, Oslo, [u.å.], s. 154, 172, 298, 370
 • Nyquist, J., Oslo gårdkalender, nybygg 1945-1955, Oslo, [u.å.], s. 6, 24, 134
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 241
 • Arkitektnytt, 1972, nr. 17, s. 395
 • Byggekunst, 1930, s. 50–53 (ill.), 135, 137 (ill.)
 • Byggekunst, 1931, s. 252–53 (ill.), 275
 • Byggekunst, 1932, tillegg s. 2, 28
 • Byggekunst, 1933, tillegg s. 8
 • Byggekunst, 1934, s. 110 (ill.), 161–69 (ill.), tillegg s. 29
 • Byggekunst, 1935, s. 92 (ill.), 179–180 (ill.), tillegg s. 9, 41
 • Byggekunst, 1936, s. 228–34 (ill.), 244–250 (ill.), tillegg s. 10, 13, 19
 • Byggekunst, 1937, tillegg s. 1, 6, 11, 12, 29
 • Byggekunst, 1938, tillegg s. 5, 25, 45
 • Byggekunst, 1939, s. 73–80 (ill.), 116, tillegg s. 12, 29
 • Byggekunst, 1940, s. 23–24 (ill.), 154, tillegg s. 2
 • Byggekunst, 1941, tillegg s. 1
 • Byggekunst, 1948, s. 27, 63–64 (ill.), tillegg s. 2, 23, 24
 • Byggekunst, 1949, tillegg s. 19, 44 (ill.)
 • Byggekunst, 1951, s. 26–28 (ill.)
 • Byggekunst, 1953, s. 35–42 (ill.), tillegg s. 5
 • Byggekunst, 1954, s. 175–76 (ill.)
 • Byggekunst, 1955, s. 68–69 (ill.), 155–58 (ill.), tillegg s. 11–12 (ill.)
 • Byggekunst, 1956, s. 147, 160 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 187 (ill.)
 • Byggekunst, 1971, s. 31 (ill.)
 • Forening til norske fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, 1931, s. 174
 • Forening til norske fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, 1951-1952, s. 162

Faktaboks

Thorleif Jensen