Etter å ha vært ansatt ved tegnekontoret hos Rastad & Relling AS, Oslo i 5 år, har H. arbeidet som free-lancer siden 1960. Hans seriefremstilte møbler i tre fra begynnelsen av denne perioden har et håndverksmessig preg. Det er enkle, klare og karakterfulle modeller som har gitt ham en posisjon blant de ledende innen Scandinavian Design. H. har også tegnet stoppede møbler. I de senere år har han vesentlig tegnet møbler til offentlige miljøer, og anvender da gjerne stål. I et mangeårig samarbeid med Nobø Fabrikker AS, Trondheim, har han utarbeidet kontormøbelsystemer, først i stål med innslag av tre, senere i en kombinasjon av aluminium, stål, plast og tre. Systemene er gjennomarbeidet i et rent og klart formuttrykk og med fine detaljer. H. har også vært meget benyttet som utstillingsarkitekt.