B. henter sin inspirasjon fra musikken. Han omsetter musikalske opplevelser til et abstrakt billedspråk som gir forestillinger om skyformasjoner i rytmisk bevegelse eller dynamisk ro. Inntrykkene fra oppholdet i Danmark har gjort ham mer figurativ i sin uttrykksform.