Faktaboks

Kjell Pahr-Iversen
Født
22. desember 1937, Stavanger

Grønt vegmerke. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Mens han var elev ved Bergen kunsthåndverkskole debuterte P.-I. på Vestlandsutstillingen 1959 med to ekspresjonistiske blyanttegninger, pikeportrettet Credo og tre underlige sjauere med tittelen Hellig, Hellig er Herren Gud, som viser at han var opptatt av det mystisk religiøse. I København tilegnet han seg en solid håndverksmessig teknikk innen tre- og metallgrafikk som preget hans grafiske arbeider i de følgende år. Fra denne tiden er en serie dramatiske fettstifttegninger med fellestittelen Klagesangene og en serie tresnitt Messe, med motiv fra færøysk historie. I de følgende år arbeidet han bl.a. med motiver fra Erasmus Rotterdamus, Tartuffe og Don Juan. Han laget etsninger i stort format og tegninger der han gjennom lys- og skyggespill oppnådde en dramatisk uttrykkskraft. I 1963 begynte P.-I. å ta i bruk farger, først i form av fargekrittegninger, og deretter gikk han gradvis over til olje- og temperamalerier. På sin utstilling i Galleri 27, Oslo i 1965, viste han for første gang malerier og fargekrittarbeider i stort format. Motivkretsen i fargekrittegningene var utvidet til å omfatte spillere, poeter, fauner, narrer og musikanter. Musikalske tema stod også sentralt, og hans malerier bar titler som Partiturer og Divertimento.

Ved siden av illustrasjonsoppgaver og avistegnerjobb viet P.-I. stadig mer av sin tid til å male. Etter London-oppholdet i 1964 virket Jackson Pollocks tachisme i stor grad inn på hans temperament og idémessige billedverden. Koloritten og det rytmiske driv i fargeplanene ble P.-I.s kunstneriske uttrykksmiddel. Senere bekreftet møtet med Asger Jorns, Karel Appels og Guillaume Corneilles arbeider formenes og strøkenes uttrykksmuligheter. Selv om P.-I. fortsatte med sin figurative tegnekunst, ble det fra denne tid en pause i hans grafiske produksjon. I maleriene var grunntemaene det religiøse, kosmiske og det musikalske. Malerier som Lengselens torg I, II og III og Himmelferden virker sterkt i dialogen mellom det ekspresjonistisk spontane, voldsomme fargeuttrykk og de várere, mer poetiske trekk. Tegn og former med få eller ingen figurativ tilknytning brukes for å gjenskape allmenne følelser. Foredraget er energisk og fullt av vitalitet. Styrken i P.-I.s senere arbeider ligger i penselskriften og formene. Strøkene veksler fra heftige vibrasjoner til tette pastose fargeflater. Hans komposisjoner blir en slags abstrakt ornamentikk. Fra slutten av 60-årene blir hans malerier stadig mer kompliserte og sammensatte. Han benytter en rekke teknikker - tempera, olje, akryl, gouache, pastell og fargekritt. Gjennom olje- og temperablandede fargekombinasjoner oppnår han nye fargeuttrykk. P.-I. er sterkt opptatt av lyset som energikilde og guddommelig kraft. Ved å legge på maling i flere lag og deretter skrape den vekk igjen oppnås transparente virkninger som forsterker lyseffekten.

I begynnelsen av 80-årene gjenopptok P.-I. sitt arbeid med grafikk og laget abstrakte fargelitografier. P.-I. arbeider ofte i serier hvorav noen av de viktigste er: Musikk fra sideværelset (1965), Det syngende treet (1967), H. C. Andersens inntog i himmelen (1968), Pinseserien (1969), Risens hjerte (1970), Soria Moria (1971), Sion (1973), Ikon (1975–82), Forklarelsens berg (1980), Det nye Jerusalem (1982) og Det krumme skal bli rett (1982). P.-I. har utført flere større dekorative arbeider, hans største er en malerisyklus i Musikksentret i Bjergsted, Stavanger, fullført 1979.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ovalda Lura
 • Ottar Pahr-Iversen

Gift med

 • Bjørg Irene Sirevaag

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Stavanger

Utdannelse

 • Stavanger yrkesskole, reklameklassen
 • Bergen kunsthåndverkskole under bl.a. Povl Christensen 1957–58
 • kunstakademiet, København, hospitant under Povl Christensen og Palle Nielsen 1958
 • kunstakademiet, Amsterdam 1960-61

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i Amsterdam og på Færøyene 1960
 • London 1964
 • Paris 1969–70

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegner Rogalands Avis 1965–76 og fra 1979
 • kunstkritiker Stavanger Aftenblad 1971–73
 • lærer Kunstskolen i Rogaland 1983
 • Medlem Bildende Kunstneres Forening Rogaland, styremedlem 1966–69 og 1972–74, jurymedlem 1966 og 1973–75
 • styremedlem Kunstskolen i Rogaland (Studieatelieret i Stavanger) 1966, styreformann fra 1983
 • styremedlem Stavanger Kunstgalleri (Galleri ByggekunstF) 1967–69
 • medlem innkjøpskomité Stavanger Faste Galleri fra 1974
 • formann Stavanger Kunstforening 1973–76

Priser, premier og utmerkelser

 • Innkjøpt idékonkurranse veggdekorasjoner til psykiatrisk klinikks nybygg, Haukeland sykehus, Bergen 1967
 • Stavanger Aftenblads kulturpris 1969

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Dekorasjoner SAS, Royal Hotel Atlantic, Stavanger (1967)
 • Veggmalerier Stavanger Aftenblads administrasjonsbygg (1967)
 • Fitjar ungdomsskole, Stord (1969)
 • Rogaland distriktshøgskole (1977)
 • Rogaland Musikkonservatorium, Stavanger (glassmaleri 1979)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Haugesund Billedgalleri
 • Eskilstuna stads galleri
 • Århus bys samling
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Aalesunds Kunstforening

Illustrasjonsarbeider

 • Hauge, A.: Det lyse fastland, Stavanger 1965
 • Årskalender utg. Lions Stavanger/Hinna 1981–84, Philips Petroleum, Stavanger 1982
 • Grafikkmappe Elementene, utg. Bildende Kunstneres Forening Rogaland 1983

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Gall. 27, Oslo, 1965
 • Stavanger Kunstforening, 1966
 • Stavanger Kunstforening, 1969
 • Stavanger Kunstforening, 1977
 • Bergens Kunstforening, 1967
 • Bergens Kunstforening, 1971
 • Aalesunds Kunstforening, 1967
 • Aalesunds Kunstforening, 1971
 • Kunstindustrimuseet i Oslo, 1968
 • Gall. Bleu, Stockholm, 1968
 • Landsforbundet Norsk Brukskunst, 1969
 • Den FrieUdstillingsbygning, København, 1969
 • Den FrieUdstillingsbygning, København, 1973
 • Trondheim Kunstforening, 1969
 • Gall. F 15, Moss, 1971
 • Gal. Camille Renault, Paris, 1971
 • Gal. Camille Renault, Paris, 1974
 • Gal. Camille Renault, Paris, 1976
 • Gal. Camille Renault, Paris, 1978
 • Gal. Camille Renault, Paris, 1979
 • Gal. Camille Renault, Paris, 1981
 • Cité internationale des arts, Paris, 1972
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1973
 • Gall. Upstairs, Odense, 1974
 • Gall. Shirvan, Göteborg, 1975
 • Horten Kunstforening, 1976
 • Gall. Dobloug, Oslo, 1978
 • Gall. Dobloug, Oslo, 1980
 • Gall. Dobloug, Oslo, 1983
 • Bryne Kunstforening, 1978
 • Gall. Buttekvern, Brumunddal, 1979
 • Gall. Haugtussa, Haugesund, 1979
 • Gall. Koloritten, Stavanger, 1979
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1980
 • Jærgalleri, Klepp, 1981
 • Gall. Sølvberg, Arendal, 1982
 • Jevnaker Kunstforening, 1982
 • Gall. Oftedal, Stavanger, 1982
 • Gall. Oftedal, Stavanger, 1983
 • Tromsø Kunstforening, 1983

Kollektivutstillinger

 • Vestlandsutstillingen, 1959-1960
 • Vestlandsutstillingen, 1963
 • Dette betyr noe i Norge, vandreutstilling Sverige, 1970-1971
 • Dette betyr noe i Norge, vandreutstilling Norge, 1970-1971
 • Visuelt -74, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1974
 • Visuelt -74, Bergen, 1974
 • Grafikkbiennalen, Wien, 1977
 • Reflex 1980, vandreutstilling Norge, 1980
 • Reflex 1980, vandreutstilling Danmark, 1980
 • Kunst og kirke, Trondheim Kunstforening, 1980
 • Fem malere, Charlottenborgutstillingen, 1981
 • Sesjon -83, Kunstnernes Hus, Oslo, 1983
 • Maleri, ulike teknikker, vandreutstilling Bildende Kunstneres Forening Rogaland, 1983

Portretter

 • Tegning utført av Henry Imsland (tusj 1965) gjengitt i Stavanger Aftenblad 11.2.1965
 • Selvportrett (blyant 1965) gjengitt i Rogalands Avis 26.5.1965

Litteratur

 • Schanche Hidle, G., Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 257
 • Axelsen, A. (Red.), Stavanger. En gammel by full av nytt, Stavanger, 1975, s. 211 (ill.)
 • Hauge, A., Fotspor gjennom årstider, Stavanger, 1969
 • Wiik, S., Gleden som energi, Kunst, 1978, hefte 1 s. 12–21 (ill.)
 • Remfeldt, P., Kjell Pahr-Iversen, portrett av en maler, Kunst, 1983, hefte 24 s. 1–13 (ill.)
 • Gauthier, P. P., Pahr-Iversen - Mandalas, icones et patterns dans l'expressionisme abstrait, Cimaise, Paris, 1981
 • Kjell Pahr-Iversen, katalog Galleri Oftedal, Stavanger, 1979
 • Møller, A., Kjell Pahr-Iversen, Oslo, 1984, (ill.)
 • Pierrot, i Stavangeren, 13.08.1959, (ill.)
 • Pierrot, i Stavangeren, 25.11.1960
 • Pierrot, i Stavangeren, 29.11.1960, (ill.)
 • Lexow, J. H., i Stavangeren, 01.12.1960
 • Friestad, F., i Stavanger Aftenblad, 05.07.1960
 • Friestad, F., i Stavanger Aftenblad, 25.11.1960, (ill.)
 • Rogalands Avis, 25.11.1960, (ill.)
 • Rogalands Avis, 02.08.1961
 • Riis, H., Rogalands Avis, 20.09.1960
 • Riis, H., Rogalands Avis, 09.12.1960, (ill.)
 • Lode, S., i Verdens Gang, 27.01.1962
 • Stavangeren, 24.08.1963
 • Durban, A., i Morgenbladet, 25.02.1965
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 17.07.1965, (ill.)
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 26.02.1966, (ill.)
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 07.01.1967
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 05.09.1967, (ill.)
 • Hauge, A., i Stavanger Aftenblad 22.1.1966
 • Lien, E., i Bergens Tidende, 07.01.1967, (ill.)
 • Remfeldt, P., i Stavanger Aftenblad, 14.01.1967
 • Sunnmørsposten, 27.09.1967, (ill.)
 • Remfeldt, P., i Rogalands Avis, 20.04.1968, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 07.05.1968
 • Giertsen, S. B., i Aftenposten, 02.05.1968, (ill.)
 • Dagbladet, 03.05.1968, (ill.)
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 13.05.1968, (ill.)
 • Christensen, P., i Verdens Gang 21.10.1968
 • Jutrem A. J., i Stavanger Aftenblad, 28.05.1969, (ill.)
 • Aftenposten, 15.04.1969, (ill.)
 • Aadnøy A., i Stavanger Aftenblad, 01.09.1969
 • Aadnøy A., i Stavanger Aftenblad, 25.09.1969
 • Remfeldt, P., i Stavanger Aftenblad 8.10.1969 (ill.)
 • Riis, H., i Rogalands Avis 11.10.1969
 • Valebrokk, E., i Morgenbladet, 18.10.1969
 • Hagen, T. L., i Adresseavisen, 22.11.1969
 • Wold, K., i Stavanger Aftenblad, 28.03.1970
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 02.05.1970
 • Dagbladet, 23.01.1971, (ill.)
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 03.02.1971
 • Johnsrud, E. H., i Morgenavisen, 18.02.1971
 • Bergens Arbeiderblad, 18.02.1971, (ill.)
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 17.09.1971, (ill.)
 • Haugesund Dagblad, 14.10.1971
 • Haugesunds Avis, 23.10.1971, (ill.)
 • Valebrokk, E., i Aftenposten, 30.08.1973
 • Fyens Stiftstidende, Odense, 30.03.1974, (ill.)
 • Aadnøy, A., i Stavanger Aftenblad, 12.03.1977, (ill.)
 • Hauge, P., i Verdens Gang, 24.03.1977, (ill.)
 • Wiik, S., i Aftenposten, 08.03.1978
 • Sørensen, G., i Arbeiderbladet, 22.03.1978
 • Sørby, H., i Stavanger Aftenblad, 29.03.1979
 • Hamar Arbeiderblad, 30.01.1979, (ill.)
 • Alnæs F., i Gudbrandsdølen/Lillehammer Tilskuer, 03.02.1979
 • Dagningen, 06.02.1979, (ill.)
 • Skjodnes, K., i Fædrelandsvennen, 06.05.1980
 • Sundgaard, H. F., i Gudbrandsdølen/Lillehammer Tilskuer, 09.09.1980, (ill.)
 • Aune, O. E., i Dagningen, 08.09.1980, (ill.)
 • Hauge, A., i Stavanger Aftenblad, 28.03.1981, (ill.)
 • Joner, K., i Rogalands Avis, 28.09.1981, (ill.)
 • Aftenposten, 08.10.1981
 • Kock, F., i Stavanger Aftenblad, 12.01.1982
 • Bugge, E. M., i Aftenposten, 25.02.1982, (ill.)
 • Bleken, M., i Hadeland, 13.05.1982, (ill.)
 • Remfeldt, P., i Stavanger Aftenblad, 13.12.1982
 • Dalland, S., i Aftenposten, 20.02.1983, (ill.)
 • Boym, P., i Stavanger Aftenblad, 15.03.1983, (ill.)

Faktaboks

Kjell Pahr-Iversen