Faktaboks

Johannes Müller
Død
13. mai 1739, Bergen

M. har etterlatt seg tre merkverdige arbeider signert med fullt navn. To av disse befinner seg i de danske kongers kronologiske samling på Rosenborg Slot, København. Det ene er en modell av æresporten som ble reist ved Christian 6.s besøk i Bergen i 1733, datert 1734, og det andre er et miniatyrskatoll datert 1736. Den tredje signerte gjenstand er en sekretær i miniatyr, datert 1733. Skatollet og sekretæren er utført i filigran med støpte figurer som utsmykking, og han har også utført et møblement i filigran, med tilhørende teservise, stemplet IM. På stilistisk grunnlag er M. tillagt 8–10 andre filigransarbeider. I signaturen på æresporten omtaler han seg selv som "gullarbeider", som i praksis foruten filigranarbeider også utførte smykker og f.eks. luktevannshus, uten at noen slike foreløpig er kjent fra hans hånd. Han har også stemplet tre korpusarbeider. I sin Bergensbeskrivelse fra 1764 omtaler Hilbrandt Meyer sitt bysbarn slik: "... han var udi sin profession en bekiendt konstner". Æresportens dekorative detaljer, med figurer i friskulptur og en rekke relieffer, vitner om usedvanlig kunstnerisk og håndverksmessig pågangsmot og originalitet, og det samme viser flere av hans filigransarbeider. Hans stempel er IM i oval.

Familierelasjoner

Gift med

  • Ingeborg Celius

Utdannelse

  • Læretid hos morbroren Johannes Johannessen Reimers d.y. Bergen 1709-16, fremviste mesterstykke 1723 og tok borgerskap i Bergen 14.8.1725

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Modell av æresport og miniatyrskatoll, Rosenborg Slot, København
  • Kunstindustrimuseet i Oslo
  • Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen

Litteratur

  • Krohn Hansen, T., Æresporten på Triangelen i Bergen, Bergens historiske forenings skrifter, 1942
  • Kloster, R., Krohn Hansen, T., Bergens gullsmedkunst fra laugstiden, Bergen, 1957, bind 1 s. 161–64, bind 2 s. 140–41
  • Kloster, R., Et signert filigransarbeid, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen årbok, 1951-1953
  • Riisøen, T., Alle gode ting er tre, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen årbok, 1954-1957
  • Riisøen, T., Bøe, A., Om filigran, Oslo, 1959, s. 38, 83, 131–32, 207, 208