M. har etterlatt seg tre merkverdige arbeider signert med fullt navn. To av disse befinner seg i de danske kongers kronologiske samling på Rosenborg Slot, København. Det ene er en modell av æresporten som ble reist ved Christian 6.s besøk i Bergen i 1733, datert 1734, og det andre er et miniatyrskatoll datert 1736. Den tredje signerte gjenstand er en sekretær i miniatyr, datert 1733. Skatollet og sekretæren er utført i filigran med støpte figurer som utsmykking, og han har også utført et møblement i filigran, med tilhørende teservise, stemplet IM. På stilistisk grunnlag er M. tillagt 8–10 andre filigransarbeider. I signaturen på æresporten omtaler han seg selv som "gullarbeider", som i praksis foruten filigranarbeider også utførte smykker og f.eks. luktevannshus, uten at noen slike foreløpig er kjent fra hans hånd. Han har også stemplet tre korpusarbeider. I sin Bergensbeskrivelse fra 1764 omtaler Hilbrandt Meyer sitt bysbarn slik: "... han var udi sin profession en bekiendt konstner". Æresportens dekorative detaljer, med figurer i friskulptur og en rekke relieffer, vitner om usedvanlig kunstnerisk og håndverksmessig pågangsmot og originalitet, og det samme viser flere av hans filigransarbeider. Hans stempel er IM i oval.