Faktaboks

John Anton Risan
Født
28. juni 1934, Trondheim
Død
2. september 2018

R. gjennomgikk håndverksutdannelse som husmaler, før han begynte studiene på Kunstskolen i Trondheim. Større betydning enn Kunstakademiet fikk oppholdet i København under Niels Lergaard 1958-59. Kontrasten mellom Bauhaus-tradisjonens billedbyggende formspråk og Cobra-malernes spontane bruk av myter og tegn ble R.s utgangspunkt for en utvikling som førte fram til hans maleri i 1970-80-årene. I 1959 og -61 debuterte han med stiliserte stilleben og akter, murt opp med palettkniv og holdt i en behersket fargeskala av gule og blågrå toner. Fra 1961 presenterte R. et konsekvent abstrakt billedspråk hvor den maleriske behandling minnet om Rufino Tamayo og figurasjonene om Paul Klee. De fleste bildene fra 1963-64 er fylt av et urolig bevende hvitt, med stor nyanserikdom i fargen, særlig i det gule og hvite register. Former og figurer er satt inn i de lysere partier, og bildene gir landskapsfornemmelser eller flertydige assosiasjoner. På Høstutstillingen 1964 viste han f.eks. Vannorgel, som med en vannrett serie farger i livlige bevegelser og i stadig forandring gir inntrykk av vannmasser. Fremover mot 1968 gjennomgikk R. forskjellige modernistiske stadier, en tid følte han bl.a. sterk tilknytning til POP-kunsten, men bildene fra 1967-68 viser et maleri bygd på rent maleriske virkemidler. Han delte billedflaten opp i relativt faste, pastellaktige felter med vekt på et nyansert fargespill av gulbrune, røde og himmelblå aksenter, fremhevet ved hjelp av kontrasten sort. Rosa og hvitt var gjennomgående dominanter. Som tidligere var formspråket abstrakt, men med antydninger av et utgangspunkt i interiører og natur, f.eks. i Underveis (1967, Riksgalleriet) og Tredelt (1968, Nasjonalgalleriet, Oslo). Han laget også enkelte relieffer med en kombinasjon av malte flater og papirbiter i varierende lengde.

I løpet av 1970-årene forlot R. det frie spontane uttrykk. Han beholdt delvis det lyrisk maleriske. Samtidig føres konkrete arkitekturformer inn som kontraster. Med sine linjer, flater og konstruksjoner minner de ofte om kuber, pyramider, kasser og tårn. Disse arkitekturelementer er nitid og lineært malt i sterke farger, ofte med signallysende pletter og striper (Nr. 63, 1978, Nasjonalgalleriet). I noen bilder understrekes flaten, mens i en rekke andre arbeider synes gjenstandene å sveve eller bevege seg i et atmosfærefylt rom. En mindre del av billedflaten er ofte i en mørkere farge, i enkelte arbeider som en frise nederst eller tvers over lerretet og med hovedmotivet gjentatt i variasjoner (Åpning og Reise i rom, 1980, Nasjonalgalleriet). I R.s bilder fra 1983 er ikke kontrastene mellom bildets form- og romelementer så store. De mykere og mer maleriske overganger synes ytterligere å forsterke bildenes lyriske karakter, og det rike fargeregister er stadig dominert av mye hvitt sammen med lyseblått, rosa og orange. Som representant for det "rene maleri" har R. hatt stor betydning for en rekke yngre kunstnere, som fulgte hans undervisning i Trondheim. De har særlig følt seg tiltrukket av hans hovedtema: å sette enkle former inn i et malerisk rom.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Arne Anton Risan
 • Johanne Georgine Grenlund

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Trondheim

Utdannelse

 • Yrkesskole, Trondheim 1948-50
 • Trondheim tekniske aftenskole 1948-52
 • Kunstskolen i Trondheim under Karl Johan Flaahte og Oddvar Alstad 1952-53
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Krohg 1954-57
 • Kunstakademiet i København under Niels Lergaard 1958-59
 • École des Beaux-Arts, Paris 1960-61
 • assistent for Else Hagen og Sigurd Winge, Oslo 1961-62

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Ib Schlytters legat 1959
 • Unge Kunstneres Samfunn arbeidsstipend 1961
 • Lorch-Schives legat 1962
 • Conrad Mohrs legat 1963
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1966
 • Benneches legat 1971
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Studieopphold i København 1958-59
 • Paris 1960-61
 • Aten 1963
 • Stockholm 1966-67
 • Italia 1982-83
 • reiser i de fleste europeiske land

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer form og farge Norges Tekniske Høyskole 1970-71
 • Kunstskolen i Trondheim 1970-76, skoleleder 1974-76
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn, jurymedlem
 • Trøndelag Bildende Kunstnere
 • Landsforeningen Norske Malere
 • jurymedlem Norsk Kulturråd 1969
 • medlem Den faste Jury 1976-78
 • medlem Nasjonalgalleriets innkjøpskomité 1979-81

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Ornamentalutsmykning, Vadsø kirke (1957)
 • Maleri Alta videregående skole (1968)
 • Sceneteppe Halden lærerskole og videregående skole (1973)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Stavanger Kunstforenings Faste Galleri
 • Moss Kunstgalleri
 • Museum d'Art Moderne, Cagnes-sur-Mer, Frankrike
 • Riksgalleriet
 • Norsk Kulturråd

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1961
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1981
 • Trondheim Kunstforening, 1962
 • Trondheim Kunstforening, 1979
 • Aalesunds Kunstforening, 1962
 • Bergens Kunstforening, 1963
 • Stavanger Kunstforening, 1963
 • Stavanger Kunstforening, 1969
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1964
 • Gal. Moderne, Silkeborg, Danmark, 1965
 • Keski Suomen museum, Jyväskylä, Finland, 1966
 • Gall. Haaken, Oslo, 1968
 • Gall. F 15, Moss, 1973
 • Gall. F 15, Moss, 1979
 • Gall. Ingeleiv, Bergen, 1976
 • Gall. Ingeleiv, Bergen, 1980
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1976
 • Gall. Koloritten, Stavanger, 1980
 • Gall. Kampen, Oslo, 1981
 • Gall. Heer, Drøbak, 1982
 • Gall. Sjöboda, Jönköping, Sverige, 1982
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1984
 • Gall. Riis, Trondheim, 1984

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1959-1960
 • Høstutstillingen, 1962-1964
 • Høstutstillingen, 1977-1981
 • Trøndelagsutstilling, 1978
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1960
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1963-1964
 • Nordisk utstilling, Reykjavik, 1961
 • Nordisk utstilling, Stockholm, 1965
 • Nordisk utstilling, Hannover, 1966
 • Ung norsk kunst, Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1962
 • 1. Nordiske ungdomsbiennale, København, 1962
 • 3. Ungdomsbiennale, Paris, 1963
 • Sju unga från Norge, Riksförbundet för bildande konst, vandreutstilling Sverige, 1965-1966
 • Nordisk utstilling, Stockholm, 1965
 • Generasjonsutstilling, Gall F 15, Moss, 1965
 • 14 unge kunstnere, Stavanger, 1965
 • 14 unge kunstnere, Oslo, 1965
 • 14 unge kunstnere, Trondheim, 1965
 • Nye tendenser, vandreutstilling Kunstcirklerne, Danmark, 1965-1966
 • Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Aspekt I, II og III, Gall. Strømmen, Trondheim, 1973-1975
 • 14. Festival International de la Peinture, Museum d'Art Modern, Cagnes-sur-Mer, Frankrike, 1982

Gruppeutstillinger

 • Moss Kunstforening, 1976
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1981
 • Gall. Henrik, Eidsvoll, 1981
 • Jevnaker Samfunnshus, 1983

Litteratur

 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, register
 • Malmanger, M., i Norsk kunst i dag, Oslo, 1967, s. 53–54 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 124, 240
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 58
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 181
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 16, spalte 395
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945-1970, Trondheim, 1973, s. 121
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 252
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 10, s. 39
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, register
 • katalog Kunstnernes Hus, Oslo, 01.1984-01.02.1984, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 10.10.1961
 • Durban, A., i Morgenposten, 24.11.1964
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 25.02.1976
 • Refsum, T., i Vårt Land, 14.10.1961
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 22.10.1968
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 13.03.1976
 • Revold, R., i Aftenposten, 23.10.1961
 • Aftenposten, 25.10.1968
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 08.03.1976
 • Egeland, E., i Aftenposten, 30.04.1979
 • Aftenposten, 12.05.1979
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 16.03.1981
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 18.11.1981
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 28.11.1964
 • Hougen, P., i Dagbladet, 07.12.1964
 • Dagbladet, 12.10.1964, (ill.)
 • Brun, H. J., i Dagbladet, 07.11.1968
 • Flor, H., i Dagbladet, 12.03.1976
 • Flor, H., i Dagbladet, 12.03.1981, (ill.)
 • Rostad, B., i Dagbladet, 09.07.1982
 • Morgenbladet, 12.10.1968, (ill.)
 • Bérard Andersen, E., Morgenbladet, 26.10.1968
 • Dæhlin, E. O., Morgenbladet, 02.11.1968
 • Hopstock, K., Morgenbladet, 13.03.1981
 • Verdens Gang, 17.10.1968, (ill.)
 • Michelet, J. F., Verdens Gang, 10.03.1976
 • Verdens Gang, 14.12.1981, (ill.)
 • Schulstad, T., i Adresseavisen, 21.10.1968, (ill.)
 • Sundan, H., i Adresseavisen, 04.02.1978
 • Moen, U., i Adresseavisen, 10.05.1979, (ill.)
 • Moen, U., i Adresseavisen, 10.04.1981
 • Jensen, J. O., i Adresseavisen, 31.08.1982
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 25.04.1969, (ill.)
 • Bergens Tidende, 27.10.1976
 • Flor, H., Bergens Tidende, 29.10.1976, (ill.)
 • Bergens Tidende, 08.03.1980, (ill.)
 • Veiteberg, J., Bergens Tidende, 25.03.1980, (ill.)
 • Storaas, R., Bergens Tidende, 22.05.1982, (ill.)
 • Svendsen, J., i Arbeider-Avisa, 10.05.1979
 • Sundan, H., i Arbeider-Avisa, 30.06.1979, (ill.)
 • Morgenavisen, 08.03.1980, (ill.)
 • Morgenavisen, 22.05.1982, (ill.)
 • Akershus Arbeiderblad, 13.03.1981
 • Romerikes Blad, 13.03.1981
 • Dagningen, 19.09.1981
 • Gudbrandsdølen/Lillehammer Tilskuer, 19.09.1981
 • Akershus Amtstidende, 13.08.1982
 • Østlandets Blad, 13.08.1982, (ill.)
 • Ringerikes Blad, 04.03.1983
 • Ringerikes Blad, 07.03.1983
 • Hadeland, 08.03.1983