Faktaboks

Robert Wik
Født
22. oktober 1880, Vik gård, Prestfoss, Sigdal
Død
30. august 1958, samme sted

W. var en av Harriet Backers mest begavede elever. I studieårene hadde han nær kontakt med en rekke av tidens sentrale norske kunstnere. Theodor Kittelsen og Chr. Skredsvig kjente han fra barne- og ungdomsårene hjemme i Sigdal. Hos Harriet Backer traff han Nikolai Astrup og brevvekslet med ham til dennes død i 1928. W. reiste til Paris i 1900 sammen med Ludvig Karsten og bodde der sammen med Torstein Torsteinson, og i 1908 var han i København sammen med bl.a. Herman Wildenvey, Harald Sohlberg og Lars Jorde. I årene 1900-10 hadde W. en stor produksjon av portretter og landskaper. Flere av hans tidlige bilder var påvirket av tidens Munch-dyrkelse, men den lyriske naturstemning er det mest fremtredende trekk i W.s arbeider. Han malte en rekke portretter av karakteristiske typer fra hjembygden, blant de beste er portrettene av Sigdalssmeden Nils Eilertsen og av bygdeoriginalen Vis-Kari. Han laget også raderinger, bl.a. et etter Rembrandts Saskia (1904). I 1911 overtok W. en del av farsgården og bygde opp skogeiendommen Skogheim. Arbeidet med jorden og skogen tok all hans tid, og han malte lite i årene 1920-35. Etter 1935 tok han opp igjen malingen. Foruten portretter malte han motiver fra Sigdal og høyfjellet i Eggedalsfjellene. Bildene fra disse årene er lysere i paletten enn tidligere, men fremdeles preget av den følsomme lyriske tone fra århundreskiftets maleri.

Familierelasjoner

Gift med

 • Synnøve Lange

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under Eivind Nielsen og Oscar Wergeland 1896-97 (?)
 • Knud Bergsliens malerskole en vinter
 • elev av Harriet Backer
 • malerskole i København 1899
 • malerstudier i Kristiania 1901-03

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i København høsten 1898 og høsten 1899
 • Paris høsten 1900
 • Marseille våren 1901
 • Paris 1903 og -06
 • reiser til London og Berlin 1906
 • opphold i København 1908

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Portrett av Vis-Kari, Flå kirke, Hallingdal
 • Scenebilde, malt til Framheim, nå i vestibylen, Ungdoms- og samfunnshuset, Prestfoss (1950-årene)
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1906
 • Den frie Kunstutst., 1904
 • Høstustillingen, 1908-1909

Separatutstillinger

 • Minneutst., 1980

Litteratur

 • Norsk kunstnerliv, 1960, s. 575
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 259
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 234, 238, 240
 • Buskerud. Bygd og by i Norge, 1977, s. 271
 • Aftenposten, 07.05.1904
 • Aftenposten, 10.12.1907
 • Aftenposten, 01.11.1908
 • Morgenposten, 14.12.1942
 • Fritt Folk, 14.12.1942
 • i Morgenbladet, 07.01.1943
 • Buskeruds Blad, 28.10.1943
 • i Morgenposten, 28.02.1945, (ill.)
 • Drammens Tidende, 07.02.1946
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 08.09.1965, (ill.)
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 25.10.1980, (ill.)
 • Bygdep., 22.11.1980, (ill.)

Faktaboks

Robert Wik