T. vokste opp og var bosatt hele livet på Ringerike. Han malte landskapsmotiver, bl.a. fra Hønefossen, Vassfaret, Soknedalstraktene og Strømsoddbygda.