Liv og virksomhet

T. vokste opp og var bosatt hele livet på Ringerike. Han malte landskapsmotiver, bl.a. fra Hønefossen, Vassfaret, Soknedalstraktene og Strømsoddbygda.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Johanne Ellingsdatter
  • Klement Nilsen

Utdannelse

Den kgl. Tegneskole 1910, -11; Statens Kunstakademi, Christiania under Chr. Krohg vintrene 1913-15.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

H. M. Kongens gave 1914; Evensens legat og Finnes legat 1918; Evenstads legat 1920; Schäffers legat 1921; Studieopphold i Paris antagelig 1915.

Utstillinger

Separatutstillinger

  • Minneutst., 1946

Kollektivutstillinger

  • Høstutstillingen, 1915-1916
  • Høstutstillingen, 1929
  • De unges utst., 1911
  • Akademiutst., 1916

Litteratur

  • K. Haug, i Morgenposten, 26.05.1911
  • Ringerikes Blad, 29.03.0001
  • H. Hauge, Ringerikes Blad, 11.1946