Faktaboks

Roar Wold
Født
16. mai 1926, Strinda
Død
26. februar 2001, Trondheim

W. ble tidlig opptatt av billedkunst. Han oppsøkte biblioteker og Trondhjems Kunstforening, hvor særlig Bjarne Ness' arbeider fikk betydning for ham. Etter å ha sett utstillingen av Edvard Munchs etterlatte arbeider i Oslo 1945, besluttet W. å gjøre et forsøk på å bli kunstmaler. Sammen med Lars Tiller oppsøkte han høsten 1945 maleren Thorvald Slettebak i Trondheim Miljøet som utviklet seg ved denne private malerskole dannet utgangspunktet for opprettelsen av Kunstskolen, som W. var elev av 1946-47. W. studerte en tid ved Universitetet i Oslo, før han i 1949 begynte på Kunstakademiet. Sommeren 1951 ble han elev av Fernand Léger i Paris, en maler som i 50-årene preget mange unge trønderske kunstnere, og nok bidrog til fremveksten av den sterke orientering mot formale problemstillinger, som spesielt W. og Lars Tiller har vært eksponenter for innen sin generasjon. I 1954 avla W. eksamen som tegnelærer ved Statens sløyd- og tegnelærerskole, hvor han studerte samtidig med bl.a. Håkon Bleken. Senere har W. også utfoldet en stor pedagogisk virksomhet.

En snøstudie malt i tiden før W. mottok undervisning, viser at han tidlig har hatt en utviklet fornemmelse for stoffvirkninger og kontrollert fargebruk. Dette er egenskaper som preger hele hans produksjon. Hest og unge menn (1953) parafraserer et Bjarne Ness-motiv; Kortspillere (1954) tar også opp i seg elementer fra Finn Faaborg. Gjennom 50-årene utviklet W. sitt formspråk mot stadig større enkelhet og klarhet. Motivene ble lagt ut i avgrensede plan, med rikt varierte stoff- og valørvirkninger. Impulser fra dansk kunst, og kjennskap til svenske malere som Olle Nyman og Evert Lundqvist hadde betydning i denne fasen. I en serie arbeider over temaet hustak fra 1958 reduseres motivet til enkle geometriske figurer. Det abstrakte maleri hadde opptatt W. fra han i 1952 så utstillingen Klar Form i Kunstnernes Hus, hvor Serge Poliakoff gjorde et sterkt og vedvarende inntrykk. I perioden 1957-60 tok en rekke malere i Trondheim opp et abstrakt formspråk, med fransk abstrakt maleri som nærmeste referanse. Landskap i rødt og sort (1959, Trøndelag Kunstgalleri) holder seg ennå innenfor en figurativ landskapstradisjon, med vekt på å gjengi motivet i dekorativt forenklede plan. I bilder fra omkring 1960 merker man fortsatt W.s interesse for et motivs struktur og stofflige egenskaper, men nå bestemmes utformingen av motivet på flaten, helt ut fra de intensjoner kunstneren har om å tolke naturopplevelsen gjennom maleriske midler uten å gjengi motivet. W.s tidligste abstrakte malerier gir assossiasjoner til geologiske teksturer, ved titler som Skifer, Terra, Bergvegg, Strandgeologi (alle utstilt den første Gruppe 5 utst., Trondheim Kunstforening 1961). I verk fra tidlig i 60-årene samles formene i noen bilder til et enkelt, abstrakt hovedornament, beslektet med Kumi Sugaïs maleri. W. tok også opp collage-elementer i tilknytning til bilder utført i gouache.

W. var fra 1961 medlem av Gruppe 5, som bestod av kunstnere med tilknytning til Institutt for form og farge, Norges Tekniske Høyskole, der W. ble ansatt som lærer i 1961. De øvrige kunstnere i gruppen av Halvdan Ljøsne, Ramon Isern, Håkon Bleken og Lars Tiller. W. var den første som ble tildelt Morgenbladets pris på Høstutstillingen med bildet Svaberg i 1964. I sin abstrakte kunst beholder W. alltid nær tilknytning til en sanset natur. De tilnærmet geometriske flatene han inndeler billedflaten i, beholder alltid et visst organisk preg og tar ikke karakter av geometrisk konkretisme, slik vi finner det hos Lars Tiller omkring 1970. W.s fargebruk var i 60-årene vesentlig monokrom, idet variasjonene skjer som valørforandringer av en dominerende farge, oftest blått, rødt eller grått. Gjennom betoning av strøkets retning, kontraster mellom glatt påstrøkne partier og pastost malte avsnitt, skapes romvirkning gjennom flatenes stofflighet i tillegg til forskyvninger i det rom valørsprangene skaper. Billedflaten får en pulserende rytme gjennom spenningen som oppstår mellom flater som synes å ligge nær rommet og bakgrunnen de avtegner seg mot. Under betraktning av bildet inntreffer en plutselig reversering av oppfatningen av hva som er figur og grunn. Utover i 60-årene gjorde innflytelse fra amerikansk abstrakt ekspresjonisme og Asger Jorns sene maleri seg gjeldende hos W. Stipling og spruting av fargen på lerretet, samt sterkere betoning av den enkelte gestus, gjorde seg etter hvert gjeldende. Samtidig som W. utvidet registeret av virkemidler, ble nærheten til det observerte motiv sterkere. I en serie kulltegninger med temaet Utsikt gjennom persienner, spiller kunstneren på kontrasten mellom det lukkede rom og utsynet gjennom halvåpne persienner. I likhet med Tiller og Bleken har W. eksperimentert med de maleriske muligheter som ligger i tegnekullet. I en serie arbeider i kull og gouache tar W. utgangspunkt i opplevelsen av å fly. Flybane (1975, Bergen Billedgalleri) skildrer innflyvningen i form av en realistisk perspektivisk gjengivelse av en flystripe som fortaper seg mot horisontlinjen. En rekke variasjoner over en oppstilling med tekanne og frukter på et bord, Tepotte med grønne frukter (1975, Trøndelag Kunstgalleri) og Sorte og hvite krukker (gouache 1975, Nasjonalgalleriet, Oslo), er beslektet med østasiatisk tusjmaleri i sin antydende, men samtidig pregnante motivgjengivelse. Det kalligrafiske element er sterkt fremtredende i disse arbeidene, og føres over i store malerier fra samme tid, f.eks. Strandlandskap (1975, Trondheim kommune). I Vinterlandskap (1975, Trøndelag Kunstgalleri) kommer en nærmest impresjonistisk naturoppfatning til uttrykk. I Joi de Vivre (collage og akryl 1980, Trøndelag Kunstgalleri) føyes spontant nedtegnende gester sammen med partier som er lagt ut i store geometriske flater på overmalte avissider der skriftblokker står igjen i enkelte passager. I bilder som dette sammenfatter W. sine erfaringer innen ulike teknikker og lager en syntese mellom 60-årenes flateabstraksjon og den sterkere motivtilknytning til bildene fra midten av 70-årene. Parallelt med sine eksperimenter innenfor kombinasjonen tegning-collage-maleri, arbeidet W. videre med den Poliakoff-inspirerte billedstruktur, som dominerte i 60-årene. I mosaikken for Forenede Livs bygg, Trondheim (skifer 1969-71), bryter W. opp de enkelte formelementene i mindre fasetter der vertikale, hvite felt kontrasteres mot en grå bakgrunn. Små partier av gult og grønt danner visuelle spenningsfelt i det hvite hovedornament. Utover i 70- og 80-årene ble billedstrukturen stadig mer variert. W.s koloristiske begavelse utfolder seg innenfor et rikere register, og de dominerende monokrome flatene brytes opp med kontrastfarger påført i små punkter og linjer. Til grunn for bildene ligger ofte konkrete motiviakttagelser. Åpne landskap og strender danner en motivgruppe, utsikt gjennom et vindu mot et uendelig rom en annen. Blått landskap (Royal Garden hotell, Trondheim), Atelieret, Strandbilde, Fragmenter fra en strand (Riksgalleriet) og Strandbilde (vist Galleri Haaken, Oslo 1984) er betegnende for den maleriske kultur og frihet i bruk av virkemidlene, som preger W.s produksjon i 80-årene. Ved siden av å være yrkesaktiv billedkunstner, har W. fra 1955 virket som pedagog, fra 1961 ved Institutt for Form og Farge, Norges Tekniske Høyskole, og dessuten som lærer ved Kunstskolen i Trondheim i 17 år. W.s undervisning her fortsatte linjen fra Oddvar Alstad, og W. har hatt betydning for skolens utvikling mot et kunstakademi. Blant W.s elever var Knut Rose og Jens Johannessen.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Bjarne Wold
 • Ruth Berg

Gift med

 • Kari Bjerve

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Trondheim

Utdannelse

 • Elev av Thorvald Slettebak høsten 1945
 • Kunstskolen i Trondheim under Thorvald Slettebak, Bjarne Brunsvik og Karsten Keiseraas 1946-47
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Krohg og Jean Heiberg 1948-51
 • Fernand Légers malerskole, Paris sommeren 1951
 • Statens lærerskole i forming, Notodden 1954
 • kunstak., København under Niels Lergaard 1957

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Trondheim bys kulturstipend 1956
 • stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1957
 • Statens ett-årige arbeidsstipend 1959
 • Astri Aasens gave 1959
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1964-66
 • Statens reisestipend 1973
 • Studiereiser til Paris 1950, -51, -66, -78, -83
 • Italia 1951
 • Vest-Tyskland 1961, -66 og senere
 • Nederland 1965
 • England 1971, -76
 • Skottland 1976
 • flere opphold i Sverige fra 1947 og Danmark fra 1948

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer Kunstskolen i Trondheim 1955-71
 • formingslærer Ringve skole 1957-60
 • vit.ass. 1961, førsteamanuensis fra 1967, Institutt for form og farge, arkitektavdelingen Norges Tekniske Høyskole
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Trøndelag Bildende Kunstnere
 • medlem undervisnings- og kompetanseutvalg Norske Billedkunstnere 1970
 • medlem direksjonen Kunstnernes Hus, Oslo
 • kunstnerisk konsulent Norsk rikskringkasting 1977
 • medlem Nasjonalgalleriets innkjøpskomité for nyere norsk billedkunst 1977
 • styreformann Kunstskolen i Trondheim 1976-81
 • medlem Trondheim Kunstforening kunstneriske komité 1979-82 og styre fra 1978

Priser, premier og utmerkelser

 • Morgenbladets pris 1964

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utsmykningsarbeider, Folldal Verk (1951)
 • Utvendig dekorasjon (skifer) og billedteppe i inngangshall, Forenede Liv, Trondheim (1970)
 • Statens Meieriskole, Trondheim (1979)
 • Politiskolen i Oslo (1979)
 • Politihuset i Trondheim (1982)
 • E. C. Dahls bryggeri, Trondheim (1984).
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • TGK
 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Bryne Kunstforening
 • Norges Bank
 • Sør-Trøndelag fylke
 • Trondheim kommune

Illustrasjonsarbeider

 • Gruppe 5, grafikkmappe, Trondheim 1980

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1957-1968
 • Sommerutst., 1946
 • Sommerutst., 1948
 • Sommerutst., 1953
 • Sommerutst., 1958
 • Sommerutst., 1960
 • Salamanderen, 1954
 • Nordisk utst., 1955
 • Nordisk utst., 1955
 • Nordisk utst., 1955
 • Nordisk utst., 1955
 • Trøndelag Bildende Kunstneres utst., 1957
 • Trøndelag Bildende Kunstneres utst., 1957
 • Tema, 1958
 • Trøndelag Bildende Kunstneres jubileumsutst.
 • Nordisk ungdomsbiennale, 1963
 • Trøndelag Bildende Kunstneres utst., 1966
 • Nordisk utst., 1966
 • Nordisk utst., 1967
 • Nordisk Kunstforbunds utstillingers utst., 1969
 • Statens Kunstakademi 60 år, 1969
 • Dette betyr noe i Norge, vandreutstilling, 1970-1971
 • Dette betyr noe i Norge, vandreutstilling, 1970-1971
 • 10 norske kunstnere, 1970-1971
 • 10 norske kunstnere, 1970-1971
 • 10 norske kunstnere, 1970-1971
 • 10 norske kunstnere, 1970-1971
 • 10 norske kunstnere, 1970-1971
 • 10 norske kunstnere, 1970-1971
 • Visuelt, 1970
 • Visuelt, 1971
 • Visuelt, 1973
 • Visuelt, 1975
 • Visuelt, 1977
 • Nordisk Kunstforbunds utstillingers utst., 1970
 • Nordisk Kunstforbunds utstillingers utst., 1970
 • 17 kunstnere, 1972
 • Jubileumsutst., 1976
 • Vinnere av Morgenbladets kunstpris 1964-79, 1979
 • 50-årene, et gjennombrudd, 1982
 • 14 malere, 1982
 • Mennesket og havet i norsk maleri, 1983
 • Mennesket og havet i norsk maleri, 1983
 • Trønderske kontraster, vandreutstilling, 1984
 • Trønderske kontraster, vandreutstilling, 1984
 • Trønderske kontraster, vandreutstilling, 1984

Gruppeutstillinger

 • Gruppe 5, 1961

Portretter

 • Tegning utført av Jan O. gjengitt i Adresseavisen 14.5.1976

Litteratur

 • For den bildende kunst, 1963, register
 • Trondheim Kunstforening årsberetning, 1964, s. 24 (ill.)
 • Trondheim Kunstforening årsberetning, 1971, s. 31 (ill.)
 • Trondheim Kunstforening årsberetning, 1976, s. 25 (ill.)
 • Trondheim Kunstforening årsberetning, 1983, s. 44 (ill.)
 • i Gruppe 5, 1966, katalog Kunstnernes Hus
 • i Norsk kunst i dag, 1967, register
 • Statens Kunstakademi 60 år, 1969, s. 60, 105 (ill.)
 • i Gruppe 5, 1970, katalog Galleri F 15
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 144, 260
 • Bildkonsten i Norden, 1973, bd. 5, s. 289-90
 • Trondhjems Kunstforening 1945-1970, 1973, register
 • Norges kunsthistorie, 1977, s. 250 (ill.)
 • Weidemann og det abstrakte maleris gjennombrudd i Norge 1945-65, 1978, register
 • Fem kunstnere tar felles avskjed med Gruppe 5, Trondheim Kunstforening årsberetning, 1980, s. 4-13 (ill.)
 • i Gruppe 5, 1980, (ill.), grafikkmappe utg. Trondheim Kunstforening
 • Kunstnernes Hus 1930-1980, 1980, s. 171-73 (ill.)
 • 1980, (ill.), katalog Galleri Riis
 • i Byggekunst, 1980, s. 73-74 (ill.)
 • 50-årene, et gjennombrudd, 1982, (ill.), katalog Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser
 • 1984, (ill.), katalog Galleri Haaken
 • Kunstskolen i Trondheim, 1984, s. 14, 18-19, 22, 29-34, 39-41, 45-47, 52, 58, 70, 89 (ill.)
 • Arbeider-Avisa, 30.07.1946
 • Arbeider-Avisa, 11.09.1954, (ill.)
 • Dagbladet, 05.02.1955, (ill.)
 • Adresseavisen, 18.11.1955, (ill.)
 • Østersundsp., 03.07.1957
 • Adresseavisen, 20.03.1958, (ill.)
 • Adresseavisen, 05.05.1961, (ill.)
 • Adresseavisen, 06.05.1961
 • Arbeider-Avisa, 05.05.1961
 • Arbeider-Avisa, 20.05.1961
 • i Bergens Arbeiderblad, 28.04.1962
 • i Morgenavisen, 30.04.1962
 • Bergens Tidende, 02.05.1962, (ill.)
 • i Arbeider-Avisa, 04.06.1962
 • Adresseavisen, 04.10.1963, (ill.)
 • i Verdens Gang, 10.10.1963, (ill.)
 • Dagbladet, 07.04.1964, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 08.04.1964, (ill.)
 • Morgenbladet, 08.04.1964, (ill.)
 • i Morgenbladet, 09.04.1964
 • i Verdens Gang, 14.04.1964
 • i Dagbladet, 15.04.1964
 • Adresseavisen, 25.04.1964, (ill.)
 • Adresseavisen, 29.04.1964
 • i Arbeiderbladet, 04.01.1964
 • Volkszeitung, 07.12.1964
 • Verdens Gang, 15.04.1966, (ill.)
 • Aftenposten, 16.04.1966
 • Aftenposten, 28.04.1966
 • Arbeiderbladet, 16.04.1966
 • Arbeiderbladet, 28.04.1966
 • i Dagbladet, 26.04.1966
 • i Verdens Gang, 27.04.1966
 • i Morgenbladet, 29.04.1966
 • i Vårt Land, 03.05.1966
 • Stavanger Aftenblad, 14.09.1967
 • i Rogalands Avis, 09.01.1967
 • Morgenbladet, 27.03.1969, (ill.)
 • Verdens Gang, 28.03.1969, (ill.)
 • Aftenposten, 28.03.1969, (ill.)
 • i Verdens Gang, 01.04.1969
 • i Aftenposten, 01.04.1969
 • i Dagbladet, 02.04.1969
 • Arbeider-Avisa, 08.07.1970
 • Arbeider-Avisa, 10.09.1970
 • Holstebro Dagblad, 12.09.1970
 • Arbeider-Avisa, 22.04.1971, (ill.)
 • i Adresseavisen, 22.04.1971, (ill.)
 • Dagbladet, 23.04.1971
 • i Arbeiderbladet, 10.05.1971
 • Adresseavisen, 28.06.1972, (ill.)
 • Arbeider-Avisa, 18.03.1976, (ill.)
 • i Adresseavisen, 18.03.1976, (ill.)
 • Adresseavisen, 02.04.1976, (ill.)
 • Adresseavisen, 14.05.1976, (ill.)
 • i Aftenposten, 15.05.1976, (ill.)
 • i Verdens Gang, 24.03.1977
 • i Aftenposten, 25.03.1977, (ill.)
 • i Adresseavisen, 05.04.1977, (ill.)
 • Arbeider-Avisa, 26.04.1977, (ill.)
 • i Bergens Tidende, 16.05.1977, (ill.)
 • i Morgenavisen, 21.05.1977
 • i Adresseavisen, 25.05.1977, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 20.10.1977, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 31.10.1977
 • Moen i Arbeider-Avisa, 02.07.1980
 • i Adresseavisen, 02.07.1980
 • i Dagbladet, 10.07.1980
 • i Arbeider-Avisa, 30.10.1980, (ill.)
 • i Adresseavisen, 30.10.1980
 • i Adresseavisen, 28.09.1983, (ill.)
 • i Aftenposten, 17.10.1984
 • i Adresseavisen, 25.10.1984
 • i Verdens Gang, 05.11.1984

Faktaboks

Roar Wold