Faktaboks

Sverre Narve Ludvigsen
Født
27. november 1904, Larvik
Død
1. januar 1971, Oslo

L. var assistent hos arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas 1929 - 46. I denne perioden var han medarbeider ved prosjektering og oppføring av en rekke av firmaets betydeligste bygg, bl.a. Odd Fellow-bygningen i Oslo (1931 - 34), og hadde også delvis selvstendig praksis. Han etablerte egen arkitektpraksis i Oslo i 1946. Hans egen villa i Charlotte Andersens vei 23, Oslo (1937), er et godt eksempel på gjennomført funksjonalistisk form. Huset er i to etasjer, kubisk og med svakt skrånende pulttak. Fasadene er asymmetrisk komponert med sterk kontrastvirkning mellom store vindusflater gjennomløpende fra gulv til tak i to etasjer og store, glatte murflater. I ferdighustype for Aker (1947), oppført i et antall av ca. 500, er de funksjonalistiske trekkene ikke lenger så demonstrative. Fasadene har enkelte klassisistiske trekk og smårutede vinduer. Etter 2. Verdenskrig tegnet L. en rekke boliganlegg for OBOS. Formgivningen er spartansk som det meste av den øvrige kollektive boligarkitekturen i perioden.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Barbra Sofie Nilsen
 • Anders Teodor Ludvigsen

Gift med

 • Oslo, 1931 med Mary Svendsen (f. 1907)

Utdannelse

 • Examen artium 1924
 • eksamen Norges Tekniske Høyskole Arkitektavdelingen 1929

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Henrichsens legat 1936
 • reise til Tyskland, Tsjekkoslovakia, Østerrike, Italia og Frankrike 1936

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Oslo Arkitektforenings innvoteringsutvalg 1936 - 38, styremedlem 1939 - 40
 • diverse tillitsverv i Norsk Standardiseringsforbund

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt
 • Egen villa, Charlotte Andersens vei 23 (1937)
 • Standarddetaljer for Krigsskadetrygdens Gjenreisingsnemnd (1940)
 • Ferdighustype for Aker (1947, horisontaldelte og vertikaldelte tomannsboliger), sammen med Gunnar Øvergaard Jørgen
 • Kongsvinger rådhus og kino (1947 - 49)
 • Bolighus for OBOS: Flaen borettslag, Ammerud (1946 - 49)
 • Lille Ekeberg borettslag (1949)
 • Myrer borettslag (1950 - 54 og 1966 - 67)
 • Kalbakken I borettslag (1953 - 54)
 • Hamborg borettslag
 • Deler av Manglerud drabantby
 • Konkurranseprosjekter: 3. premie i Arbeiderbladets småhuskonkurranse (1931)
 • 2. premie kino- og administrasjonsbygning i Stavanger (1939) sammen med Thor Narve Ludvigsen
 • 2. premie Kirkenes rådhus (1949)
 • Innkjøp rådhus med kino i Narvik (1950)

Litteratur

 • Vi fra Norges Tekniske Høyskole. De neste ti kull 1920–1929, Oslo, 1950, s. 288–89
 • Oslo gårdkalender 1945–55, Oslo, [u.å.], register s. 134 (ill.)
 • Norske hus, Oslo, 1950, s. 401 (ill.)
 • Oslo Byleksikon, s. 107, 134, 157, 179, 188 og 197
 • Byggekunst, 1931, s. 286 (ill.)
 • Byggekunst, 1932, s. 59 (ill.)
 • Byggekunst, 1934, s. 76 (ill.)
 • Byggekunst, 1935, s. 223 (ill.)
 • Byggekunst, 1936, s. 235 (ill.) og tillegg s. 21
 • Byggekunst, 1937, tillegg s. 7
 • Byggekunst, 1938, s. 36–37 (ill.), 172, 213–19 (ill.) og 225–27 (ill.)
 • Byggekunst, 1939, s. 197__-;98
 • Byggekunst, 1940, tillegg s. 17 (ill.)
 • Byggekunst, 1946, s. 95 (ill.) og 156 (ill.)
 • Byggekunst, 1947, tillegg s. 17 (ill.)
 • Byggekunst, 1949, s. 15 (ill.)
 • Byggekunst, 1950, s. 144 (ill.) og tillegg s. 35
 • Byggekunst, 1953, s. 61–63 (ill.)
 • Byggekunst, 1954, s. 181 (ill.), 183 (ill.) og 191 (ill.)

Faktaboks

Sverre Narve Ludvigsen