G. har vært ansatt som tegner i Nationen fra 1973. Han lager dagens karikaturtegning med tekst.