Faktaboks

Jacob Edward Flinto
Døpt
11. september 1777
Dåpssted
København

F. arbeidet i Christiania fra før 1811 til 1825, da han ble ansatt som bygningsinspektør i Bergen. 20. des. s.å. fikk han borgerskap som byggmester og murmester i Bergen. I 1826 gav han gratis veiledning i bygningstegning ved Det nyttige Selskabs tegneskole. Fra 1827 var han bosatt i Stavanger. I Bergen oppførte han Daarehuset, en trebygning i strengt symmetrisk empire. Dessuten planla han flere bygningsprosjekter som aldri ble bygd. I Stavanger har han antagelig utført gipsarbeidene i Frederik Petersens hus i Hillevåg (1833).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Abraham Flinthoug, klokkestøper
 • Cecilie Marie Jensdatter Hvidberg

Gift med

 • Christiania, 1816 med Cecilie Bents

Utdannelse

 • Murerlære i København, mester i Christiania 12. juni 1811

Litteratur

 • Erichsen, A. E., Samlinger til Stavangers historie, Stavanger, 1906, bd. 2, s. 360
 • Shetelig, H. (Red.), Geelmuyden, C., Bergen 1814–1914, Bergen, 1914, bd. 1 s. 330, bd. 2 s. 497, bd. 3 s. 257
 • Wiesener, A. M., Bergens Borgerbok 1752–1865, Bergen, 1917-1923
 • Finne Grønn, S. H., Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, Oslo, 1934, nr. 4 s. 82–83
 • Alsvik, H., Johannes Flintoe, Oslo, 1940, s. 12
 • Bøgh, Gran (Red.), Et kultur sentrum, Bergen, 1946, s. 95

Arkivalia

 • Torvanger, å. M., Bygningsforhold og bolighus i Bergen 1800-1850, Universitetet, Bergen, 1974, s. 58–59, magistergradsavhandling
 • tegninger til Bergens Katedralskole, Statsarkivet i Bergen, dokum. saml. nr. 49, kasett nr. 1