F. arbeidet i Christiania fra før 1811 til 1825, da han ble ansatt som bygningsinspektør i Bergen. 20. des. s.å. fikk han borgerskap som byggmester og murmester i Bergen. I 1826 gav han gratis veiledning i bygningstegning ved Det nyttige Selskabs tegneskole. Fra 1827 var han bosatt i Stavanger. I Bergen oppførte han Daarehuset, en trebygning i strengt symmetrisk empire. Dessuten planla han flere bygningsprosjekter som aldri ble bygd. I Stavanger har han antagelig utført gipsarbeidene i Frederik Petersens hus i Hillevåg (1833).