Store norske leksikon

Ola Rasmussen Brandsarbakken

  • tømmermann
  • snekker
  • treskjærer
  • smed

Liv og virksomhet

B. var født på garden Lund og bodde der så sent som i 1801 som inderst og tømmermann. Han døde på husmannsplassen Brandsarbakken, men det er ikke kjent når han kom dit. I ungdomsårene gjorde han tjeneste som vervet soldat. Han skal ifølge tradisjonen ha vært tambur og hornblåser og fikk derav tilnavnet "Blåsaren". B. var en mangesidig håndverker. Han satte opp atskillige stuebygninger i Skjåk, bl.a. på Vigstad og Krogstad. B. gjorde selv innredningsarbeidet som hørte til og utførte treskurd og dekorative jernbeslag.

B.s framskap har gjerne en litt stiv form. Han begynte så vidt å fjerne seg fra det typiske gudbrandsdalske framskapet. B. var en dyktig treskjærer. Han skar en harmonisk og godt rundet akantusranke, spinkel, litt flat og ikke særlig plastisk.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • De Sandvigske Samlinger, Lillehammer

Litteratur

  • Meyer, J., Fortids kunst i Norges bygder 2. Lom og Skjaak, (Kristiania, 1909, s. 25
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 2, s. 304
  • Gjeilo, L., Bygdakunstnarar og handverkarar, Skjåk kommune, Skjåk, 1966, s. 167