Faktaboks

Trygve Dammen
Født
21. mars 1900, Kristiania
Død
4. september 1973, Oslo

D. var en habil treskjærer, og laget bl.a. en rekke arbeider innen kirkekunstens område. Til hans større arbeider hører utsmykningen av Ljan kirke, Strømmen kirke, kapellet til Frogner kirke og Lillestrøm kirke. Han utførte flere offentlige monumenter i stein, bl.a. monumentet over krigens falne ved Trefoldighetskirken i Arendal, fontenen i Lillestrøm samt fontenegruppen Gutten med kvernkall fra 1949 på Strømmen. Året før deltok han i konkurransen om minnesmerket over de falne i Ålesund.

Et av landets største krigsmonument er hans tre meter høye og seks meter brede minnesmerke i granitt over Romerikes falne, avduket i Lillestrøm 1951. Sidefløyene er viet de falne, og skikkelsene glir her delvis inn i steinen. Midtpartiets gruppe, den oppvoksende slekt med barna, trer derimot fram mer fritthugget. Denne dybdekontrasten virker både illustrerende og gir monumental tyngde. Samme år ble monumentet Sven Moren avduket i Trysil. En tømmerhugger svinger øksen, nesten hugget fritt fra den butte, grovt huggete granitten, og under ham er skogens dikter meislet i kraftig profil. Et mer forenklet formspråk viser Skårungen fra 1965, reist i parken i Honningsvåg. Den stolte førstereisgutten med sin første store skrei i armene er i godt slektskap med Nils Flakstads Fiskeren. D. arbeidet i en enkel, naturalistisk stil. Av portrettbystene i offentlig eie bør nevnes bronsebysten av dikterpresten Ivar Mortensson-Egnund, avduket 1957 ved Einabu gård i Folldal, og bysten av skipsreder Jørgen P. Jensen (1961) på Hisøy ved Arendal.

Utdannelse

 • SHKS 1921–23
 • Statens Kunstakademi, Oslo 1923–25
 • Antoine Bourdelle i Paris

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Lillestrøm Brukseieres legat
 • Benneches legat 1933-35
 • Studiereiser til Sverige
 • Danmark
 • Frankrike

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem UKS, jurymedlem

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Ljan kirke
 • Strømmen kirke
 • Lillestrøm nye kirke
 • Frogner kapell i Oslo
 • Olav Sletto, Bygdahall, Hol i Hallingdal, (gips, 1930)
 • Gutt med kvernkall, fontene, Strømmen (1949)
 • Fontene på Lillestrøm
 • Monument over de falne fra Romerike, Lillestrøm (granitt, 1950)
 • Sven Moren, Trysil (granitt, 1951)
 • Krigsminnesmerke over de falne, Trefoldighetskirken, Arendal
 • Ivar Mortensson-Egnund, Folldal, (bronse på granitt, avduket 1957)
 • Jørgen P. Jensen, Hisøy ved Arendal, (1961)
 • Nils Seim, Nærsnes ved Oslo, (bronserelieff på granitt, avduket 1965)
 • Skårungen, Honningsvåg, (bronse, 1965)
 • Ålesund kommune

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1931-1932
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1937-1940
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1945-1946
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1951
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1953
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1955
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1958
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1960
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1963
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1973
 • Skulpturutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1934
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Jub.utstillingen, UKS, 1946
 • Den Frie Udstilling, København, 1951

Separatutstillinger

 • Lillestrøm, 1969
 • Porsgrunn, 1969

Litteratur

 • Verdens Gang, 26.08.1949, (ill.)
 • Østlendingen, 26.08.1949, (ill.)
 • Aftenposten, 09.09.1949, (ill.)
 • Dagbladet, 09.09.1949
 • Morgenbladet, 10.09.1949, (ill.)
 • Nationen, 21.03.1950
 • Bonytt, 1951, s. 4, 5
 • Morgenbladet, 21.03.1960
 • Aftenposten, 13.08.1965, (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1933, s. 268
 • Kunst og Kultur, 1934, s. 172
 • Kunst og Kultur, 1941, s. 77 (ill)
 • Kunst og Kultur, 1950, s. 251
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 77 (ill.)
 • NKL, Oslo, 1956, s. 47
 • Norske portretter, Forfattere, Oslo, 1956, reg.
 • Parmann, ø., Norsk skulptur i femti år, Oslo, 1969, s. 103–104