Levde i tilknytning til Skiensmiljøet i første halvdel av 1700-tallet.

G. har signert altertavlen i Kvitseid gamle kirke: "ANNO 1732 d. 9. sept." Tavlen er delt i tre med motivet engelen og kvinnene ved graven øverst, Kristus på korset i midtfeltet og Nadverden nederst. G. maler her i solid figurativ bytradisjon.

Litteratur

  • Vesaas, ø., Rosemaaling i Telemark, 1955, bd. 1 s. 71 (ill.), s. 75