H. har konsekvent arbeidet i et nyromantisk formspråk. Hans tidligste arbeider var holdt i en mørk koloritt, og et gjennomgangstema var menneskets ubetydelighet i en mektig natur. Et sterkt engasjement i naturvernspørsmål har satt tydelige spor etter seg i H.s valg av motiver. H. har arbeidet videre i en figurativ stil der impulser fra 1970-årenes nyromantikk er blandet med lån fra forskjellige stilepoker. Motivene er øde natur, dyr, mytologiske emner og portretter. Hans beste arbeider er små portrettstudier holdt i en lys koloritt, malt med løs penselføring, og små intime naturstudier fra Vestfold. Mer selvstendig i forhold til sine kunsthistoriske forbilder er H. i grafikk og tegninger, der naturopplevelsen formidles mer spontant og direkte.