Faktaboks

Yngve Anderson
Født
6. april 1892, Kristiania
Død
26. februar 1981, Oslo

A. debuterte i Oslo 1912. I de følgende år gjorde han seg bemerket som en habil karikaturtegner, og deltok 1916–18 på de årlige tegnerutstillinger hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo. Hans tegnestil viser innflytelse fra Per Krohg. I 1925 vant A. konkurransen om utsmykningen av Grandkjelleren i Oslo med motiv fra storbyens arbeidsliv. Samme år dekorerte han Cordial kafé i Oslo, også med storbymotiv. Disse malerier, som var utført al-secco, er i dag forsvunnet. I 1929 fikk han i oppdrag å dekorere Den store Sal (i dag Den lille sal) i Folkets hus, Oslo (ill. K. og K., Oslo 1929, s. 195). Maleriene, som er olje på lerret, har som motiv slagordene Frihet, Likhet og Broderskap og dydene, Tro, Håp og Kjærlighet. Det har neppe vært noen enkel oppgave å tilpasse maleriene til rommets sammensatte arkitektur. Den urolige formen og fargenes sammensetning er typisk for A.s maleriske stil. For den samme salen laget A. dessuten tolv kandelabre i tre. Senere malte A. det store maleriet Det gamle Tivoli for Telles restaurant, Regnbuen, Oslo. Både motiv og malemåte er sterkt influert av de franske impresjonistenes restaurant- og kabaretmaleri. I 1965 laget A. trerelieffer til Backe-gården, Lille Grensen, Oslo, i en dekorativ stil. Også for norske skip har A. laget dekorative arbeider. Foruten å male en rekke portretter, har A. arbeidet som bokillustratør. Bl.a. har han illustrert Vore Oldefædres Viser 1924, (en av illustrasjonene gjengitt i K. og K. 1935, s. 35). Televerkets telegramblankett nr. 1, Gratulerer er laget av A.

A.s figurbilder kritiseres ofte for løshet i formen og manglende sans for fargebehandling. Langt mer gjennomført er hans små landskapsmalerier, som ofte har en fin og ekte stemning, slik som Vinterdag i Bygdø Allé ca. 1950, der trærnes snødekte grener er dekorativt utnyttet mot den sammenhengende husrekken i bakgrunnen (avbildet i K. og K., Oslo 1950, s. 98).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Erick Sundervald Anderson, byggmester (1868 - 1942)
 • Olivia Charlotta Jonsson (1863 - 1917)

Gift med

 • Oslo med Grethe (love) Boserup, journalist
 • Oslo, 1918 med Gidske Halvorsen

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (før 1911: Den kgl. Tegneskole) under Oluf Wold Torne 1914–16
 • deretter Akademiet i København
 • elev av Othon Friesz og Raoul Dufy i Paris 1919–20

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Oslo Kunstforenings stipend til Italia for studium av antikk veggmaleri 1967
 • Conrad Mohrs legat til studier i Spania, 1971
 • Studiereiser til Frankrike og Spania 1930–32

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett BKS

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Grandkjelleren, Oslo (1925)
 • Cordial kafé, Oslo (1925)
 • Den store sal (i dag Den lille sal), Folkets Hus, Oslo (1929)
 • Telles Restaurant, Regnbuen, Oslo
 • Røde Kors Barnehospital, Egersund
 • Trerelieffer til Backegården, Lille Grensen, Oslo
 • M/S Prinsdal
 • M/S Orkdal
 • Nasjonalgalleriet, Oslo med to malerier
 • Rolf Stenersens Samling, Oslo
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Illustrasjonsarbeider

 • Trygve Andersen: Dagbok fra en sjøreise, Kra. 1923
 • Vore Oldefædres Viser, Foreningen norsk bokkunst, Oslo 1924
 • Televerkets telegramblankett nr. 1

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutst., 1916
 • Høstutst., 1918
 • Høstutst., 1923
 • Høstutst., 1926
 • Høstutst., 1927
 • Høstutst., 1928
 • Høstutst., 1930
 • Høstutst., 1932
 • Høstutst., 1933
 • Høstutst., 1936
 • Høstutst., 1949
 • Exhibition of Norwegian art, The Royal Society of British Artists galleries, London, 1928
 • Barcelona-utst., 1929
 • Landsutst., Trondheim, 1930
 • Contemporary Norwegian Exhibition, New York, 1936
 • RES, Stavanger Kunstforening, 1937
 • Nasjonalgalleriet, Oslo, 1940
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Den internasjonale teaterutst., K. Hus, 1951

Separatutstillinger

 • K. forb., 1924
 • K. forb., 1928
 • K. forb., 1932
 • K. forb., 1938
 • K. forb., 1939
 • K. forb., 1943
 • K. forb., 1946
 • K. forb., 1952
 • Fredrikstad Kunstforening, 1946

Portretter

 • Selvportrett (tegning, gjengitt i T.forb. Aarshefte 1917, nr. 1)
 • Selvportrett (tegning, gjengitt i Tidens Tegn 26.1.1938)
 • Tegning av Gøsta Hammarlund (gjengitt i Dagbladet 5.4.1972)

Litteratur

 • Nygård Nilssen, A., Moderne norsk veggmaleri, Oslo, 1928
 • K. og K., 1929, s. 198–199
 • Kielland, T., Har norsk bokkunst et ansikt?, K. og K., 1935, s. 35
 • Vem är Vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 602
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 2 (ill.)
 • Gran, H., Byen vår i kunsten, K. og K., 1950, s. 98
 • Melhus, A.C., Sundseth, A.B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1953, bd. 1, s. 45
 • AKL, Oslo, 1968, bd. 1, s. 466
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1978, bd. 1, s. 275
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1930
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1934-1979
 • K. og K., reg. 1910-67, Oslo, 1971, s. 174
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956

Faktaboks

Yngve Anderson