Faktaboks

John Tverdahl
Tverdahl, John Egil
Født
27. november 1890, Trondheim
Død
6. desember 1969, samme sted

T. var assistent hos arkitekt Johan Osness, Trondheim 1913-16, og hos arkitekt Einar Oscar Schou, Bergen 1916-17. Fra 1917 var han knyttet til restaureringsarbeidet ved Nidaros domkirke, som professor Olaf Nordhagens assistent. Etter hans død ble T. i 1926 konstituert som midlertidig kunstnerisk leder av restaureringsarbeidet, og ledet bl.a. arbeidet med innredningen av domkirken og ordningen av domkirkens skulptursamling til Olavsjubileet i 1930. Fra 1930 drev han privat arkitektpraksis i Trondheim Han var i årene 1936-42 medarbeider i arkitekt Gerhard Fischers arkeologiske undersøkelser i domkirken.

T. har levert tegninger til ti nye kirker og utført om- og tilbygninger, restaurerings- og innredningsarbeider ved et stort antall andre kirker i Trøndelag, på Nordmøre og i Nordland. Han har også foretatt arkeologiske undersøkelser og konserveringsarbeider ved flere middelalderkirker og kirkeruiner, delvis for Fortidsminneforeningens trønderske avdeling. T.s arbeider er tydelig preget av hans store interesse for eldre kirkearkitektur, der særlig de trønderske 1600-talls kirker synes å ha vært en viktig inspirasjonskilde. Hans første større arbeider, Soknedal kirke (1932-33) og Hessdalen kapell, Ålen (1937-42), er begge enkle langkirker i laftet tømmer. På grunn av den nære tilknytning til eldre forbilder er det vanskelig å påvise noen vesentlig stilutvikling hos T. Hans kirker fra etterkrigstiden følger i alle hovedtrekk det samme mønster som kirkene fra 1930-årene. I interiørene benyttes treskurd og dekorativt maleri med forbilder i trøndersk 1600-talls kirkekunst. Klassisistiske innslag er også tydelig, særlig i tidligere arbeider. I sine restaureringer av eldre kirker fremtrer T. som en typisk representant for sin generasjons restaureringssyn. I middelalderkirker og etterreformatoriske kirker fra før ca. 1800 viser han vilje til å gjenskape kirkens opprinnelige karakter og til å skape bygningshistorisk perspektiv gjennom anvendelse av bevarte eller rekonstruerte ledd fra forskjellige perioder, vel å merke eldre enn fra ca. 1800-50. Likevel har han gjennom tilbygg, endringer av eksteriørdetaljer og komplettering av inventar ofte satt sitt til dels klare personlige preg på kirkene, et vanlig trekk ved restaureringsarbeider i perioden. Bygningsledd og særlig interiørelementer fra 1800-tallets annen halvdel ble derimot konsekvent renset ut eller omformet i stil med eldre forbilder.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Mikkel Johnsen Tverdahl, bademester (1852 - 1930)
 • Dordi Eriksdatter Kregnes (1856 - 1918)

Gift med

 • Trondheim, 1930-1976 med Nathalie Kobro (f. 1889)

Utdannelse

 • Trondheims tekniske læreanstalt, arkitektlinjen 1909-13

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Lengre studiereiser i utlandet etter 1913
 • studiereise til England for å studere katedralinteriører 1926
 • Frankrike, England, Tyskland og Danmark sammen med Nidaros domkirkes orgelkomité 1928
 • en rekke kortere og lengre reiser og studieturer til England og kontinentet

Stillinger, medlemskap og verv

 • Kasserer styret Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings trønderske avdeling 1919-21, suppleant til styret 1924, fast medlem 1925-32, varamann 1932-45, fast medlem 1945-46
 • medlem Interiørkomiteen for Trondheim domkirke 1926, formann domkirkens orgelkomité fra 1928

Priser, premier og utmerkelser

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1961
 • Domkirkemedaljen 1965

Utførte arbeider

 • Ordning og montering av Nidaros domkirkes skulptursamling, Erkebispegårdens vesthus (1926-30) sammen med H. Shetelig
 • Eget sommerhus, Ingdalen, Agdenes (1926-30)
 • Sommerhus for M. Kobro, Rye på Byneset, Trondheim (ca. 1930)
 • Egen villa, R. Amundsens vei 21, Trondheim (1930-35)
 • Villa, Weidemanns vei 27, Trondheim (1945-46)
 • Forpakterbolig, Snåsa prestegård (1946-48)
 • Vestfløy (aldershjem), Trondhjems hospital (1949-52)
 • Bauta over falne 1940-45, Ålen kirkegård, Holtålen (1950)
 • Utvidelse og modernisering Mediå skole, Grong (1955)
 • Kirker: Katolsk valfartskapell (St. Olavs kapell), Stiklestad (1928-30)
 • Soknedal (1932-33)
 • Hessdalen (1937-42)
 • Gravkapell med krematorium, Orkanger (1951-55)
 • Gravkapell, Orkdal kirkegård (1951-55)
 • Stuedal, Tydal (1952-57)
 • Bjugn (1953-57)
 • Hitterdal (1956-59)
 • Ingdalen (1957-60)
 • Ombygning av forsamlingshus til kapell, Fagerhaug, Oppdal (1958-59)
 • Nerskogen (1958-62).
 • Grip stavkirke, Kristiansund (1924-33) sammen med Domenico Erdmann
 • Tautra klosterruin (1926-27)
 • Diverse innredning, Nidaros domkirke (1926-30)
 • Ytterøy (1928-30) sammen med maleren Ole Teien
 • Logtun (gjenreisning og innredning av middelalderruin 1929-50)
 • Markabygda (1929-37)
 • Ilen (1930-32)
 • Edøy (gjenreisning og innredning av middelalder-ruin 1930-50)
 • Meldal (1931-34)
 • Stjørna (1932-33)
 • Malm (1932-35)
 • Egge (1932-39)
 • Snåsa (1935-36)
 • Klæbu (1937-40)
 • Lade (1938-48), sakristi (1961-63)
 • Alstadhaug (1938-52)
 • Leksvik (1938-58)
 • Selbu (1938-63)
 • Bakke (flytting til ny tomt, 1939-41, sammen med arkitekt E. Krogseth)
 • Tiller, Trondheim (1941-47
 • Mosvik (1942)
 • Rennebu (1943-52)
 • Levanger (1947-52)
 • Stoksund (1947-55)
 • Nærøy kirkeruin (delvis gjenreisning 1948-61)
 • Grong (1948-53, orgelprospekt 1963)
 • Stadsbygd (1948-63)
 • Hommelvik (1949-51)
 • Jøssund (1949-53), bårehus (1973)
 • Ekne (1949-55)
 • Vår Frue, Trondheim (1949-59)
 • Lurøy (1949-61)
 • Selbustrand (1950-51)
 • Geitastrand (1950-51)
 • Nordli (1950-52)
 • Leirfjord (1950-55)
 • Vuku (1950-55)
 • Vemundvik (1950-55)
 • Singsås (1950-56)
 • Orkanger (1951-55)
 • Salberg (1951-60)
 • Roan (1951-64)
 • Harran (1952-53)
 • Kolvereid (1952-53)
 • Åfjord (1952-53)
 • Sakristi og bårehus (1961-63)
 • Øre (1952-60)
 • Foldereid (1952-63)
 • Berkåk (1953)
 • Vega (1953-55)
 • Havstein (1954-59)
 • Orkland (1955-58), bårehus (1958)
 • Nes, Bjugn (1955-59), bårehus (1969)
 • Ranem (1955-63, fortsatt av arkitekt Wilhelm Swensen og G. Sandvik)
 • Hegra (sakristi 1956)
 • Vinne (1956-58)
 • Hattfjelldal (1958-59)
 • Høylandet (1958-60)
 • Føling (1958-60)
 • Herøy (1958-68)
 • Korgen (1961)
 • Leinstrand (1961-64)
 • Innredning Aunegrenda bedehus, Holtålen til kirkelig bruk (1951-52). Altertavle i Lensvik kirke, Agdenes (1934-35)
 • Orgelprospekter i Hospitalskirken, Trondheim (1933) og Melhus kirke (1947)
 • Døpefonter i Bratsberg, Trondheim (1948), Agdenes (1951), Brekken, Røros (1961), Straumsnes (1963), Bremsnes (1965)
 • Mindre arbeider i Lånke, Okkenhaug, Sørli, Ramsvik, Åsen, Ålen, Rissa, Horg og Tydal kirker
 • Bårehus i Malvik (1951), Ørland (1955), Bjugn (1957), Brekken (1961) og Soknedal (1961-63) kirker
 • Andre restaureringsarbeider: Selbu prestegård (ominnredning til kommunelokaler 1920-23)
 • Snåsa prestegård (1925-33) sammen med W. Swensen
 • Waisenhuset i Trondheim (portaler, 1934-35)
 • Ilen menighetshus, Trondheim (1946-48)
 • Prosjekter: Innkjøp i konkurranse lederstillingen ved Nidarosdomens gjenreisning (1929)
 • Kapell, Stuedal, Tydal (1947)
 • Kapell, Meløy kirke, Nordland (1961)
 • Bårehus på Mo kirkegård, Surnadal (1962)
 • Restaureringsplaner for kirker: Budal (1949-50)
 • Hospitalskirken, Trondheim (ca. 1950)
 • Mære (1956-61)
 • Kors (1958-60)
 • Skage (1961)

Illustrasjonsarbeider

 • Restaureringer og andre arbeider ved eldre kirker: Gjenreisning Lo kirke, Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag (1918-21, innredning 1932)

Eget forfatterskap

 • Gotiken i Stavanger Domkirke, Forening til norske Fortidsminnesmerkers BevaringsAarsberetning, 1923, s. 7-13 (ill.)
 • Domkirkens skulptursamling, 1930, katalogny utg. 1946
 • Trekk av restaureringsarbeidets historie, i V. Mogens (red.) Olavsjubileet og utstillingene i Trondhjem 1930, 1930, s. 51-54
 • Domkirken i Trondhjem, Norges industri, 1930, s. 265-69 (ill.)
 • Nidarosdomens vestfront, Forening til norske Fortidsminnesmerkers BevaringsAarsberetning, 1934, s. 29-42 (ill.)
 • Domkirkens skulptursamling, Norvegia Sacra, 1937, hefte X, s. 492-95
 • Logtun kirke, Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1952, 1953, s. 10-19 (ill.)
 • To gamle kirker i Namdalen, Trondhjems turistforenings årbok 1953, 1953, s. 73-78 (ill.)
 • Alstadhaug kirke i Skogn restaurert, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok 1954, s. 71-88 (ill.)
 • Herøy kirke - et kulturklenodium, Vår kirke i Nord 1969, 1969, s. 13-20 (ill.)
 • 1945-1965

Litteratur

 • Trondhjemsteknikernes matrikel, 1916, s. 316, tillegg
 • Trondhjemsteknikernes matrikel, 1932, s. 92
 • Byggekunst, 1929, s. 26, 167
 • Byggekunst, 1930, s. 193
 • Byggekunst, 1933, s. 103 (ill.), tillegg s. 34
 • Byggekunst, 1934, tillegg s. 7, 45
 • Byggekunst, 1935, s. 173-74 (ill.)
 • Byggekunst, 1936, s. 34-35 (ill.)
 • Hvem er hvem?, 1930-1968
 • Waisenhusstiftelsen i Trondhjem gjennem 300 år, 1935, s. 309
 • Norvegia Sacra, 1937, hefte X, register s. 690
 • Alstadhaug kirkes restaurering, Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1946, 1946, s. 32-40 (ill.)
 • Strinda bygdebok, 1947, bd. 2, s. 17, 197-98
 • Lensvikboka, 1949, s. 393
 • Logtun kyrkje attreist, 1950, s. 20-25, 42-59 (ill.)
 • Meldal kyrkje 1650-1950, 1950, s. 6, 48-62 (ill.)
 • Kristenliv i Skogn, 1950, s. 21, 51-52, 57-67, 74, 77-78 (ill.)
 • Tiller sokn, 1951, s. 38-39
 • Budal kyrkje 1754-1954, 1954, s. 77-78
 • Vuku kyrkje 1655-1955, 1955, s. 17, 19, 21-23 (ill.)
 • Verdalsboka, 1956, bd. 2 a, s. 47-52
 • Havstein kirke 1857-1957, 1957, s. 20-22
 • Kyrkjer og kyrkjeliv i Åsen, 1958, s. 42-45, 59 (ill.)
 • Grip kirke og fiskevær, 1958, s. 24-28
 • Hattfjelldal prestegjeld 1860-1960, 1960, s. 27 (ill.)
 • Snåsaboka, 1960, bd. 2, s. 352
 • Nærøy kyrkje, Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1960, 1961, s. 55-65 (ill.)
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, 1963, register s. 37, 68, 383, register bd.
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, 1961, s. 182, 200-01
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, 1962, s. 182-83, 218
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, 1963, s. 156
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, 1964, s. 172
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, 1965, s. 151, 201
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, 1966-1967, s. 323
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, 1969, s. 108
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, 1970, s. 178
 • Straumsnes kyrkje 1864-1964, 1964, s. 39-40
 • Vega kirke 1864-1964, 1964, s. 31-32 (ill.)
 • Domkirken i Trondheim, 1965, bd. 2, register s. 705
 • Øre kyrkje 100 år, 1965, s. 23 (ill.)
 • Bakklandet sogn og kirke 1715-1965, 1965, s. 116-19 (ill.)
 • Singsåsboka, 1965, bd.1, del 1, s. 270-90 (ill.)
 • Leirfjord kyrkje 1867-1967, 1967, s. 15-21 (ill.)
 • Meløy kirke 1867-1967, 1967, s. 59
 • Egge kyrkje, Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1967/68, 1968, s. 33-35 (ill.)
 • Meldal bygdebok - bygdesoga, 1968, bd. 1, s. 216 (ill.)
 • Nidaros Domkirke - gjenreisning i 100 år, 1969, (ill.)
 • Det gamle Beitstaden, 1969, s. 68
 • Rennebu kyrkje 300 år, 1969, s. 27-52 (ill.)
 • Adresseavisen, 08.12.1969, (nekrolog)
 • Leksvik kirke 300 år, 1970, s. 44, 46, 50-53 (ill.)
 • Festskrift til Snåsa 1970, 1970, s. 18, 20, 43-45 (ill.), [u.st.]
 • Busetnad og folkeliv i Soknedal, 1971, bd. 1, s. 83-86 (ill.)
 • Norske kyrkjer, 1971, register s. 271 (ill.)
 • Strinda bygdebok, 1971, bd. 4, s. 158
 • Tydalsboka, 1972, bd. 1, s. 178-80 (ill.)
 • Forsethboken, 1972, s. 110-11, 114
 • Trondheim bys historie, 1973, bd. 4, s. 398-99, 408, 485
 • Domkirken i Trondheim, 1973, bd. 3, s. 176, 380, 389 (ill.)
 • Inderøyboka, 1973, bd. 1, s. 311-20
 • To romanske Helgelandskirker, Årbok for Helgeland, 1973, s. 5-22 (ill.)
 • Namdalseid, 1964, s. 240 (ill.)
 • Vemundvik kirke 100 år, 1975, s. 13
 • Jøssund kirke 100 år, 1976, s. 5-8 (ill.)
 • Selbu i fortid og nåtid, 1977, s. 197-210 (ill.)
 • Grong kirke 100 år, 1977, s. 17-18
 • Berkåk kyrkje 1878-1978, 1978, s. 27-30 (ill.)
 • Kirke og kristenliv i Selbu, 1978, s. 10-12, 72, 92-95 (ill.)
 • Brekken kirke 1878-1978, 1978, s. 29, 31, 38-39 (ill.)
 • Osen kirke 100 år, 1978, s. 49-51, 81 (ill.)
 • Nes kirkes historie, 1979, s. 29, 36-38, 43 (ill.), [u.st.]
 • Ilen menighet 1879-1979, 1979, s. 39-40, 43-44 (ill.)
 • Åfjord kirke 100 år, 1979, s. 54-57 (ill.)
 • Ålen kirke 100 år, 1981, s. 23-24 (ill.)
 • Kristenliv i Lånke, 1982, s. 22
 • Nidaros kirkes spital 700 år, 1982, s. 81, 279, 294-95 (ill.)
 • Bygdebok for Sparbu og Ogndal, 1983, bd. 1, s. 217
 • Rennebuboka, 1983, bd. 1, s. 105
 • Stadsbygd, 1983, bd. 2, s. 79-81 (ill.)
 • Fører til Roan kirke, 1984, s. 20, 38-39 (ill.)
 • Geitastrand kirke 125 år, 1984, s. 10-11 (ill.)
 • Hegra kyrkje 1784-1984, 1984
 • Mosvik kirke 1884-1984, 1984