Faktaboks

Johan Jacob Katzenberger
Født
Augsburg, Tyskland

Andre opplysninger

  • K. tok borgerskap i Skien, hvor han arbeidet sammen med mestersnekkeren Joen Jacobsen, bl.a. på altertavlen i Østre Porsgrunn kirke (1759).

Litteratur

  • Erdmann, D., Østre Porsgrund kirke, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1913, s. 193 (ill.), 194
  • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1925-1927, bd. 2, s. 120–121
  • Erdmann, D., Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, Oslo, 1940, s. 228
  • Nygård Nilssen, A., Norsk jernskulptur, Oslo, 1944, bd. 2, s. 46