M.s arbeider i billedvev er komponert over tre hovedtemaer, natur, musikk og aktuelle samfunnsproblemer. Fargevalg og formspråk velges ut fra motivets egenart. Teppet Shan Shang - Opp mot fjellet er et abstrahert naturinntrykk i harmoniske lokalfarger, Musikk er bygget opp av fargefelter i mosaikkvirkning med perspektiv og spenning i fargekontrastene, mens Afrika og Spania har et ekspressivt figurativt formspråk. Innflytelse fra Hannah Ryggen merkes spesielt i tepper med samfunnsmotiver. M. er også en dyktig tegner og maler dessuten landskapsakvareller, som ofte er forstudier til teppenes motiver.