T. var i nokre år verksam i målarmiljøet i Trondheim, og måla i Vår Frue kyrkje (1713, overmåla i 1730-åra). Eit altarbilete utført til Fosna kyrkje (1724, flytta til Kirkelandets kyrkje, Kristiansund 1884, brent 1940), viste hyrdane si tilbeding av Jesusbarnet. Ein kopi i Frei kyrkje viser at T. beherska både perspektiv, anatomi og skuggelegging. Dei sterke skuggekontrastane og forkortingane viser at den sein-barokke stilen enno var rådande i det lokale målarmiljøet. Komposisjonen henta T. truleg frå eit koparstikk. To presteportrett i Kirkelandets kyrkje (tapt i brann 1940) av Amund Barhow og Eiler Hagerup viste den sterke bruken av kontrastar mellom lys og skugge for å oppnå plastisitet. T. hadde også folk buande hjå seg i målarlære, mellom anna Jacob Schaft og Peter Wessel i 1748.