Assistent for Henrik Nissen 1892–95; arbeidet i England 1 1/2 år fra 1895 for arkitektene Th.E.Callcutt, J.W.Simpson og A.M.Prentice. Dertil et 1/2 års opphold i Chichester. B. startet privat arkitektpraksis i Kristiania i 1900 og samarbeidet delvis med Henrik Nissen, fra 1930 sammen med sin sønn, arkitekt Henrik Nissen B. i firmaet Biong & Biong. B. behersket et vidt spektrum av uttrykksmidler som strakk seg fra engelsk nyklassisme (Creditbanken), engelsk romantikk (Langerak Kraftstasjon), til funksjonalismen (Bionggården, Oslo). Mest kjent ble B. for sitt utkast til Kongevillaen (Kongsseteren) på Holmenkollen som fikk 1. premie i konkurransen. Bygningen ble rost for sin nasjonale karakter, bruken av de særnorske trekk, og sitt måtehold i dimensjonen.