T.s forholdsvis korte liv bar preg av vitalitet på mange områder. Han komponerte og spilte, skrev romaner, arbeidet som illustratør, bokkunstner og kunstanmelder, var politisk aktiv på venstresiden og redaktør av Avant-garden. Som kunsthåndverker er han særlig kjent for sine intarsia-arbeider i tre med sammenføyning av mange ulike tresorter til billedmotiver eller abstrakte komposisjoner. Størst innsats gjorde han som grafiker. T. tilhørte "den norske fargetresnittskolen" fra 1940-årene som fulgte i Paul René Gauguins nyskapende fotspor. Denne gruppe kunstnere arbeidet med fornyelse og utdyping av fargetresnittets muligheter. Deres motiver har ofte et sosialt perspektiv og skildrer folks arbeid og livsmiljø. Karakteristisk for hans tidligste tresnitt er en lyrisk og fantasifull form som gir motivene en symbolsk karakter. Serien Vår jord (1947) er et epos om og en hyllest til det arbeidende menneske gjennom tidene. T. oppnådde en malerisk og rikt nyansert virkning i sine tresnitt ved å la flere farger trykkes oppå hverandre. Hans senere motiver fra 50-årene med båter, dyr og mennesker er preget av et mer realistisk innhold og karakteriseres ved et forenklet og litt stivt stiliserende formspråk. T. kjente grafikkens uttrykksmuligheter gjennom stadig eksperimentering med nye trykkemetoder som han bl.a. utnyttet til fremstilling av forsatspapir og bokomslag. Under 2. verdenskrig var T. aktiv i hjemmefrontarbeidet og satt lenge fengslet på Grini.