R. nevnes i Akershus lens regnskaper i 1638. Han arbeidet sammen med Hans Suante og Johan Reinholdt på Akershus festning i 1620–30 årene. R. har muligens vært opphavsmann til en ovnsmodell fra 1643, sannsynligvis laget på Eidsvold Verk.

Litteratur

  • Fett, H., Norges kirker io det 16de og 17de aarhundrede, Oslo, 1911, s. 99
  • Nygård Nilssen, A., Norsk jernskulptur, Oslo, 1944, bd. 1, s. 117
  • Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 3, s. 200