K.s tegninger er teknisk godt gjennomarbeidede og som oftest idémessig klare og poengterte. Han benytter i første rekke blyant med tidvise innslag av farger. Selv hevder han at humoren er et viktig element i tegningene. Alt i 1974 gjorde han seg bemerket i Kunstnernes Hus hvor han viste sine realistisk-humoristiske tegninger på Tegnerveggen. På separatutstilling i Galleri 27 to år senere bestod bildene av en rekke figurative elementer som i utgangspunktet ikke hadde noe med hverandre å gjøre, men som var sammenføyd på en slik måte at de tross alt fungerte sammen. K. uttalte at han i disse arbeidene prøvde å kombinere det surrealistiske med det humoristiske. Ofte inneholdt bildene en protest mot samfunnsforholdene. På separatutstillingen i Kunstsenteret, Høvikodden i 1977 hadde bildene endret karakter. Formatene var ikke alltid firkantete, men kunne ha uregelmessige former. K. ønsket å bruke luften omkring så vel som inni bildene. Dermed ble grensene for hva man vanligvis forbinder med tegning sprengt. For K. er ideen og oppfatningen av bildene like viktig som selve streken. Han er opptatt av mennesker og deres muligheter og begrensninger. I 1978 var tittelen på K.s utstilling: Om katter, mus og annet pelsverk. Her var gjennomgangstemaet katt og mus i forskjellige morsomme situasjoner gjengitt med en nitid strek. Et godt eksempel er Kattapult (1977, Nasjonalgalleriet, Oslo). Fra 1979 har K. tegnet i Verdens Gang under signaturen "Tjasså..". Han har også illustrert en rekke bøker.