Faktaboks

Ole Peter Hansen Balling
(tok i 1848 både farens og stefarens navn); Hansen, Ole Peter
Født
13. april 1823, Christiania
Død
1. mai 1906, Kristiania

Harald Hårfagre i slaget ved Hafrsfjord, 1870. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Fjellandskap, 1856. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Etter avlagt svenneprøve i 1841 dro B. til København som dekorasjonsmaler, fortsatte 1842 til Bremen og et halvt år senere til Berlin, der han ble elev av kunstakademiet 1843–45. Etter et år i Christiania var han 1846–48 elev av kunstakademiet i København bl.a. med en understøttelse på 200 Rd. fra kong Oscar 1. 1848–50 deltok han som frivillig i den dansk-tyske krig og avanserte til premierløytnant. Våren 1854 var han i Paris elev av Thomas Couture og malte om sommeren i Barbizon. Samme høst besøkte han igjen Tyskland (München, Berlin), oppholdt seg vinteren 1854-55 i København og sommeren 1855 i Hardanger. Etter en ny vinter i København tok han 1856 avskjed som offiser og drog til USA. I New York ernærte han seg med å håndkolorere fotografier og drev 1859–61 et fotografisk atelier. 1861-63 deltok han i borgerkrigen som kaptein, senere oberstløytnant for en skandinavisk avdeling, og traff her mange av tidens ledende skikkelser (Lincoln, Grant, Sherman o.a.), som han malte portretter av. Særlig kjent ble portrettet av General U.S. Grant ved Vicksburg (1865) og det av Grant og hans 26 generaler til hest, The Heroes of the Republic (1864–65), som fikk en vid spredning i fargelitografiske reproduksjoner. Bekjentskapet med Grant fornyet han da Grant i 1878 besøkte Norge. Også Lincoln-portrettet er bygd på studier av levende modell. Etter krigen illustrerte han Bibelen i 48 bilder og J. Bunyans Pilegrimsvandring som panoramaer. B. vendte tilbake til Norge i 1874 og drev 1875–79 svogeren H. Hjerleids malerverksted ved Karljohansvern verft i Horten. Hjerleid hadde fått den idé å få i stand et portrettgalleri over admiraler og kommandører i den norske marine etter 1814, og overdrog B. å utføre de 30 portretter samt de av de 4 Bernadotte-konger. Av samlingen (Marinemuseet, Horten) er 29 stk. deponert i Sjømilitære Samfund, Horten, 4 i Sjøkrigsskolen ved Bergen, ett bilde ble ødelagt under bombingen 1945. Størstedelen (22 stk.) er malt etter levende modell, deriblant det av Oscar 2., malt på Slottet i Christiania 1875. Disse portrettene representerer sikkert det mest omfattende portrettgalleri av norske offiserer malt av en enkelt kunstner. I Horten var B. også aktiv formann i Arbeiderforeningen. I 1879 drog han over København og Berlin igjen til New York. 1881–90 oppholdt han seg i Mexico, der han utførte dekorasjonsarbeider i Mexico City og Vera Cruz. Fra 1890 var han meksikansk konsul i Kristiania, men besøkte igjen New York 1895–96.

B. hadde som maler en ganske grundig akademiutdannelse, og de arbeider som er å se av ham i Norge (utelukkende portretter), vitner om atskillig dyktighet, selv om oppfatning og malemåte er konvensjonell. Svakere virker, etter avbildninger å dømme, mange av de komponerte figurscener. I en særstilling står nok Grant og hans generaler. Ideen er noe selsom: de fremstormende ryttere svever fritt over bakken, som viser en slagmark. Men der er liv over gruppen, hestenes varierte bevegelser er godt studert, og også mange av portretthodene synes å ha karakter.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Karen Poulsdatter
 • Johan Fredrik Hansen, skomaker

Gift med

 • New York med Christine Zündorff
 • Danmark, 1852 med Marie Rantzau (d. 1854)

Utdannelse

 • Kort tid elev av Ferdinand Gjøs
 • i malerlære hos den danskfødte dekorasjonsmaler Jakob Emilius Wunderlich 1832–41, arbeidet under ham bl.a. med dekorasjonsarbeider på Slottet og gikk samtidig på Den kgl. Tegneskolen
 • kunstak. i Berlin 1843–45
 • kunstak. i København 1846–48
 • elev av Thomas Couture i Paris våren 1854

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Opphold i København 1841–42, 1846–48, 1854–55, 1857–58 og -79
 • Bremen 1842
 • Berlin 1843–45, -54 og -79
 • Paris våren 1854
 • Barbizon sommeren 1854
 • München høsten 1854
 • USA 1858–74
 • Mexico 1881–90
 • New York 1895–96

Stillinger, medlemskap og verv

 • Meksikansk konsul i Kristiania fra 1890

Priser, premier og utmerkelser

 • Ridder av Dannebrog
 • USA Medal of Honor
 • Den danske medalje For Fædrelandskjærlighed

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • B. utførte flere større dekorasjonsarbeider i New York
 • I Metropolitan-banken
 • St. Maria-kirken
 • Anstalt for blinde i Mexico City
 • Jernbanestasjonen og det amerikanske hospital i Vera Cruz (1881–90)
 • Marinemuseet, Horten med portretter av 30 norske sjøoffiserer, 4 svensk-norske konger samt Selvportrett (alt utført 1875–79)
 • Oslo Bymuseum
 • Norsk Folkemuseum
 • National Portrait Gallery Washington (Portrett av John Brown, 1859)
 • Kobberstiksamlingen, København (Fra Bregentved, 1854, tegning)
 • Nasjonalmuseet (to malerier)

Illustrasjonsarbeider

 • 48 illustrasjoner til Det gamle og Det nye testamentet, New York 1867 (?)
 • Kolossalbilder til John Bunyan: The Pilgrim's Progress, New York 1867

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Central, Stortings plass 7, Kristiania, 1894-1895
 • 34 Hortensportretter, Kristiania, 1900

Kollektivutstillinger

 • Charlottenborgutstillingen, 1852-1878
 • New York, 1866
 • New York, 1871

Portretter

 • 1844, Selvportrett
 • 1875, 1879, Selvportrett, Marinemuseet, Horten

Eget forfatterskap

 • Katalog over Portrætsamlingen paa Karljohansværn, (Kristiania, 1900
 • Nogle Erindringer af gamle Balling fra hans bedste tid i Amerika, (Kristiania, 1901
 • Erindringer fra et langt liv, (Kristiania, 1905, (27 ill. av malerier, tegninger og illustrasjonsarbeider)

Litteratur

 • Norsk Folkeblad, 1870, s. 124
 • Norsk Folkeblad, 1898, s. 225
 • Norsk Folkeblad, 1899, s. 317
 • Norsk Folkeblad, 1901, s. 151, 159
 • Ny illustreret Tidende, Christiania, 1876, s. 236
 • Meyer, J., Allgemeines Künstler-Lexikon, Leipzig, 1878, bd. 2, s. 653
 • National Tribune, Washington, 17.06.1886
 • Anker, C.J., Norske frivillige i de danske forsvarskrige fra 1848–50 og i 1864, (Kristiania, 1887, s. 9
 • Cyclopaedia of Painters and Paintings, New York, 1888
 • Verdens Gang, 1889, nr. 84
 • Bricka, C.F., Dansk biografisk Lexikon, København, 1893, bd. 7, s. 65 (som Hansen-Balling)
 • Landsbladet, 11.12.1894
 • O.P. Hansen Balling, Afskjedsudstilling af Oliemalerier og Akvareller, (Kristiania, 1895, katalog Central, Stortingsplads 7
 • Allers Familie-Journal, (Kristiania, 1900, nr. 42, Tillæg II (portr.)
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1908, bd. 2, s. 419–20
 • Gjengangeren, 09.1922
 • Daggry, 22.03.1923
 • Aftenposten, 23.04.1923
 • Schnitler, C.W., i Norsk Biografisk Leksikon, (Kristiania, 1923, bd. 1, s. 359–60
 • Personalhistorisk Tidsskrift, København, 1935, bd. 10, 2. Række II, s. 216
 • Roos, C., Haderslev-Samfundets Aarsskrift, 1943, s. 8–9
 • Weilbach, Weilbach Kunstnerleksikon, København, 1947, bd. 1, s. 475–76
 • F(jeldstad), F.V.S., O.P. Hansen Balling, Mesteren for de gamle sjøoffiser-portretter i Sjømilitære Samfund, Norsk tidsskrift for sjøvesen, Horten, 1956, 71, s. 373–74
 • Norske portretter, Forfattere, Oslo, 1956, s. 30
 • Baggethun, R., Horten, Horten, 1960, s. 344–46 (2 ill.)
 • Braadland, M., Maleren O.P. Hansen Balling, Norsk tidsskrift for sjøvesen, Horten, 1965, 80, s. 317–19
 • Lea, S. Aa., Han malte Lincoln, Nordmanns-Forbundet, Oslo, 1970, nr. 2, s. 30–31
 • Baggethun, R., Det hendte i de dage, Horten, 1972, s. 113–16

Arkivalia

 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv, Utrykt biografi, notater av Schnitler, C. W. og Grevenor, H., foto av maleri samt diverse trykksaker i

Faktaboks

Ole Peter Hansen Balling