B. arbeider i et forenklet naturalistisk formspråk. Han er romantiker og legger stor vekt på å formidle stemninger. Han har med årene arbeidet seg fram til et friere forhold til motivet, og man sporer en større grad av abstraksjon i behandlingen av billedelementene. Koloristisk slutter B. seg til forbildene blant eldre Vestlandsmalere; de fleste av hans malerier domineres av jordfarger, grønt og blått. Hans tidligere bilder er noe lysere og klarere i koloritten enn de senere. Sine motiver henter B. fortrinnsvis fra Bergen by og dens nærmeste omegn.