Faktaboks

Nicolai Wilhelm Gedde
Født
27. desember 1779, Fredrikstad
Død
30. juni 1833

G. ble fenrik ved det Søndenfjeldske geværinfanteriregimentet 3. desember 1790; ingeniørpremierløytnant 20. april 1804; fra 1808 var han i Trondheim Da G. ble strøket av den danske armés lister 1814 var han ingeniørkaptein. I norsk tjeneste ble han ingeniørmajor 17. november 1815; oberst i armeen 1825, sjef for ingeniørbrigaden 1832 og generalmajor samme år.

Så vidt vi vet, har G. kun vært virksom som arkitekt i Trondheim. Han hadde tilsyn med byggearbeidene ved Stiftsgården 1806–1815. Bortsett fra dette arbeidet og teateret i Trondheim er det militære bygninger som G. er satt i forbindelse med. Teateret er den bygningen som med størst sikkerhet kan tilskrives G. Den hadde en ganske anonym fasade som føyet seg inn i gatebildets lave trehusbebyggelse. I dag er fasaden sterkt ombygd. Interiøret med søyleinnrammet proscenium og klassisistiske dekorasjoner vakte oppsikt i samtiden og er blitt sammenlignet med det samtidige teateret i Helsingør (nå på Kjøbstadmuseet "Den Gamle By" i Århus).

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • 1811-1861 med Juliane Kleist (f. 1781)

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Hovedmatrikuleringskommisjonen 1819–32, formann fra 1822

Utførte arbeider

 • Theaterbygningen for det Trondhjemske Theater Interessentskab (nå Trøndelag teater), Prinsens gt. 20 (1816, senere sterkt forandret i eksteriøret samt påbygd balkongen med to losjer og prosceniet bevart). Muligens utført av G.: Bakeri, Munkegt. 2 (1809)
 • Ekserserhus, Munkegt. 4
 • Militærdepot, Munkegt. 6 (1814), Trondheim
 • Prosjekter: (muligens utført av G.): Marketenderbolig, lasarett, tre kaserner på militære området på Kalvskinnet i Trondheim (1817).

Portretter

 • Tegning (Det Norske Selskab, Akersgt. 18, Oslo)

Eget forfatterskap

 • Notiser optegnede paa Hovedmatrikuleringskommissionens Reiser i 1820 i Totens og Gudbrandsdalens Fogderi, Hamar, u.å

Litteratur

 • Ovenstad, O., Militærbiografier, den norske hærs officerer, Oslo, 1942, s. 336
 • Norsk Militær Tidsskrift, 1965, s. 403
 • Noach, K. Gjesdahl, Et byggemiljø. Trondheim 1800–1850, Oslo, 1975, register s. 153
 • Nordvik, M., Det Trondhjemske Theater Interessentskap ?-at bevare et teater for byen, Trondheim, 1978, s. 8

Faktaboks

Nicolai Wilhelm Gedde