S. begynte å male 30 år gammel og har ingen stor produksjon. En serie mannsakter (Stavanger Kunstforenings Faste Galleri) antagelig fra studietiden i Paris, kaster viktig lys over kvinners muligheter for fullverdig kunstutdannelse. Hun malte først norske folkelivsskildringer og stilte bl.a. ut Bondepige i Søndagsdragt fra Sætersdalen i 1856. Også senere stilte hun vesentlig ut genrebilder med kvinner og piker som hovedaktører. Disse synes å ha fått et mer anekdotisk tilsnitt, trolig preget av oppholdene i Roma. Karakteristiske titler er Citharspillersken (1858), Dame som leser i Bibelen (ca. 1865), Pike som skreller epler (1869) og Pike med fuglerede (1871). Selv om S. anså genrebildene som viktigst, opptok portrettene mer av hennes tid. Hun tilegnet seg den duse, senromantiske portrettstilen som læreren Carl Sohn var en fremtredende representant for og Hedevig Lund en annen utøver av. Portrettet av livsledsageren Sofie Ribbing (1858) er et godt eksempel. I slutten av 1850-årene utførte hun en rekke portrettoppdrag, bl.a. B. M. Keilhau (1857), F. C. Faye (1858), Jens L. Arup (1858, Oslo domkirke) og Anna Henrietta Charlotte og Gabriel Schanche Kielland (1862, Ledaal, Stavanger). S. har også utført portrettkopier. Etter 1894 var hun ansatt i et trykkeri for blindeskrift.