S. maler helst landskaper og stilleben, med motiver bl.a. fra flere vinteropphold i Provence. De tidlige bilder var tilnærmet naturalistiske, mens han fra 1968 i noen år abstraherte naturinntrykkene til geometriske plan og figurer. Fra midten av 70-årene kom avklarede og forenklede naturformer igjen til syne i hans bilder, med hovedvekten på spenningen mellom varme og kalde farger og lyset som oppstår i valørforskjellene. S. har malt de fleste av sine malerier og akvareller i variasjoner av grå-toner kombinert med forsiktige, avdempede innslag av andre farger. Den asketiske bruk av virkemidler gir S.' bilder en stillferdig og meditativ karakter.