Faktaboks

Gabriel Smith
Født
28. desember 1853, Molde
Død
21. desember 1934, Vestre Aker

S. var ingeniørassistent ved Statens havnevesen 1878 - 80, ingeniørassistent og bestyrer ved byggingen av Vardø moloanlegg 1880 - 83, avdelingsingeniør ved havnevesenets 3. distrikt med kontor i Ålesund 1883 - 98. Han var vikarierende havnedirektør 1898 - 1900 og fast ansatt i samme stilling 1900 - 24. Fra 1925 drev han privat praksis som teknisk konsulent i Oslo.

S. var utdannet som bygningsingeniør og hadde sitt største virkefelt innen havnevesenet. Han leverte imidlertid i årene 1890 - 95 tegninger til fire store trekirker i Møre og Romsdal. De to eldste er oppført i laftet tømmer, men Røbekk og Røvik i Bolsøy, tegnet 1893, er oppført av bindingsverk med utvendig og innvendig panel. Både gjennom sitt konsekvent nygotiske stilpreg og gjennom tendensen til å smelte bygningsvolumene sammen til en helhet er disse kirkene typiske eksempler på 1890-årenes norske kirkearkitektur.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Christen Smith (1819 - 1910)
 • Hanna Jürgine (gina) Magelsen (1821 - 1878)

Gift med

 • Bergen, 1881 med Henny Lucie Roggen (1858 - 1936)

Utdannelse

 • Examen artium 1872
 • cand. philos. 1873
 • tegneundervisning hos Wilhelm von Hanno 1872 - 73
 • Den kgl. Tegneskole 1873 - 75, arbeidet samtidig ved Myrens mekaniske verksted Christiania
 • Polytechnicum, Dresden, utdannelse som bygningsingeniør 1875 - 78

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • En rekke reiser i Europa og Nord-Amerika for å studere havneanlegg 1880 - 1914, derav tre reiser med offentlig stipend
 • en rekke utenlandsopphold i forbindelse med deltakelse i internasjonale komiteer og konferanser innen havnevesen og transport

Stillinger, medlemskap og verv

 • Viseformann Den norske Ingeniør- og Arkitektforening 1903
 • formann 1904 - 06
 • medlem av Aker herredsstyre 1905 - 07
 • medlem av en rekke norske og internasjonale komiteer og utvalg innen havnevesen, transport o.l.

Priser, premier og utmerkelser

 • Ridder av 1. klasse St. Olavs Orden 1912
 • prøyssiske Røde ørns orden og Kroneordens 2. klasse
 • polske "Polonia Restituta"-ordens 2. klasse

Utførte arbeider

 • En lang rekke større og mindre havneanlegg i Norge og utlandet
 • Kirker: Vigra i Giske (1891 - 94)
 • Voll i Rauma (1893 - 96)
 • Røbekk i Bolsøy, Molde (1893; oppført 1896 - 98)
 • Røvik i Bolsøy (1893; oppført 1905)

Faktaboks

Gabriel Smith