Faktaboks

Bjørg Neegård Abrahamsen
Neegård, Bjørg
Født
25. februar 1931, Oslo
Død
1992

A. var praktikant ved Norges Kooperative Landsforbunds arkitektkontor, Oslo 1947, og tegner ved Christiania Glasmagasin, spesielt beskjeftiget med lamper og glass 1949–50. Hun var timelærer i tegning og prydsøm ved Statens kvinnelige industriskole og samtidig knyttet til skolens "Forsøksavdeling for prydsøm, kirketekstiler m.m." fra 1952. Etter 1964 har hun virket som frilans, designer og tekstilkunstner. Som konsulent-designer for Helly Hansen AS 1963–73 har hun med sikkert blikk for de nye plastmaterialers spesielle egenskaper bl.a. utformet behagelig og renslige ryer med fin koloristisk kvalitet. Fra 1954 har A. ledet kursvirksomhet for Studentenes Friundervisning og andre skoler/organisasjoner, og vært medforfatter og medarbeider i prydsømkurs ved NKS. Fra 1971 har A. vært kursleder for Norsk Farveforum og Farverådet. Etter oppdrag fra Generalintendanten/Materialutviklings- og kvalitetssikringskontoret foretok hun i 1975 undersøkelser over fargene i det norske flagg.

A. startet som aktiv brukskunstner med kirketekstiler som spesialitet i begynnelsen av 1950-årene. Hun har utformet vel 60 messehakler foruten alterduker, antependier, prekestolkleder og andre prydtekstiler for kirkerom. Det er stilsikre, sobre arbeider, der motiver, form og farger underordner seg de liturgiske regler og det kirkerom de er utført for. Hovedverker er: Altertavle, Bærum sykehus, kapellet (1967); to messehakler og to antependier, Gamle Aker kirke, Oslo (1973–74); to messehakler, Hunn kirke, Gjøvik (1969); tre messehakler, Åssiden kirke, Drammen (1974–75); tre messehakler og tre prekestolkleder, Haslum kirke, Bærum (1975–76). Fra 1971 har hun skapt mønstre for dekorative prydtekstiler i bundne teknikker og fritt broderi for Husfliden. De første frie, dekorative arbeider utførte hun i 1967, og var da opptatt av broderiteknikkenes samspill med underlaget og de gjennombrutte mønsterstrukturer. Fra 1975 har A. konsentrert seg sterkere om applikasjonsbroderi, spesielt med fargemettete thai-silker som grunnlag. Ved skyggelegging og modellering formidler broderiet kontakt mellom struktur, form og farge. Samtidig har A. arbeidet med ensfargete og mønstrete silke-organza-stoffer. Her forlater hun broderiet og spiller på stoffenes gjennomskinnelighet og fargeendringer gjennom flere lag. A. formidler sine stemninger og naturinntrykk først og fremst gjennom fargene. I de fritthengende organzaapplikasjonene får hun også fram lysvirkninger der det statiske samspill mellom former og farger oppløses og danner stadig nye konstellasjoner.

Familierelasjoner

Datter av

 • Arne Neegård
 • Dagny Marie Pedersen

Gift med

Utdannelse

 • Tre-årig tekstiltegnelinje med diplomeksamen ved Statens kvinnelige industriskole, Oslo (1900-1966) 1951
 • praktikant ved AB Textilateliér Licium, Stockholm under Sofia Widén 1951
 • praktikant ved Gotlands Hemslöjd 1954 og -55
 • elev ved Instituto d'arte governativo Venezia 1958
 • sommerkurs Design Education Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (før 1911: Den kgl. Tegneskole) 1952
 • eksamen som faglærer i prydsøm Statens kvinnelige industriskole, Oslo (1900-1966) 1958
 • kurs Färgskolan, Svenskt Färgcentrum/Statens kvinnelige industriskole, Oslo (1900-1966) 1960

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Oslo bys kulturstipend for brukskunstnere 1979
 • Studiereise i Italia 1954
 • diverse studiereiser i Skandinavia og Mellomeuropa, delvis i forbindelse med designoppdrag
 • World Crafts Council Congress, Kyoto, Japan sept. 1978

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer ved Statens kvinnelige industriskole, Oslo, 1952–64
 • tegnelærer Rud videregående skole, Bærum fra 1973
 • Foreningen Brukskunst: tillitsmann faggruppe tekstil 1959–65, styremedlem 1962–65, forkvinne utstillingskomité Tekstil 64, K. Hus
 • Norske Brukskunstnere: Stiftet fagforening 1963, styremedlem 1963–65, for kvinne i stipendiekomité 1970–72
 • medlem av interimsstyre 1965, styremedlem 1965 og medl. av diverse utvalg og komiteer i forbindelse med Landsforbundet Norsk Brukskunst
 • Stifter og medlem av Foreningen Brukskunst 1979

Priser, premier og utmerkelser

 • Premie Sellgren & CO, Trondheim, ryekonkurranse

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle, Bærum sykehus, kapellet (1967)
 • To antependier, Gamle Aker kirke, Oslo (1973–74)
 • Tre prekestolkleder, Haslum kirke, Bærum (1975–76)
 • Kunstindustrimuseet i Oslo (4 arbeider)
 • Norske Kunsthåndverkere (2 arbeider)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Brukskunsts høstmønstringer, Kunstnernes Hus, 1953-1964
 • Norske Kvinners Nasjonalråds Årstidene, 1962
 • Kirchlicher Kunstdienst der Hamburger Landeskirche, Hamburg, 1965
 • Landsforbundet Norsk Brukskunst, Maihaugen, 1965
 • Norsk Tekstil Nå, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1971
 • Dekorative tekstiler, Landsforbundet Norsk Brukskunst Maihaugen, 1972
 • Tekstilmønstring, Fredrikstad, 1972-1973
 • Morgendagens kirkeinventar, Gall. Vognremissen, Oslo, 1975
 • Seljord kunstfor., 1975
 • Fra stakk til sirene, Landsforbundet Norsk Brukskunst Maihaugen og Norske Kunsthåndverkere, 1975
 • Årstidene, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1975
 • Broderi i Brennpunktet, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1976
 • Norsk Kunsthåndverk, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen, 1977
 • Scandinavian Crafts, Tokio, 1978-1979
 • Bredde i Brukskunst, Gall. Vognremissen, 1979

Separatutstillinger

 • Tråd i tekstil, Gall. Vognremissen, Oslo, 1975
 • Tekstiler til glede, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1979
 • Tekstiler til glede, Norske Kunsthåndverkere, 1980

Eget forfatterskap

 • NKS kurs, Prydsøm I-II, 1963, brev 3 og 6. 1. utg, 2 utg. 1972, (red. H. Engelstad)
 • Hardangersøm, Anker Clark, England, norsk utgave

Litteratur

 • Aftenposten, 04.10.1975
 • Aftenposten, 22.10.1975
 • Aftenposten, 18.12.1975
 • Jor, F., Kirker i en ny tid, Oslo, 1966, (ill.)
 • Dean, B., Ideas for Church Embroidery, London, 1968, (ill.)
 • Muri, S., Norske Kyrkjer, Oslo, 1971, (ill.)
 • Sjøvold, Aa.B., Broderi og Prydsøm, Oslo, 1976, s. 45, ill. s. 43
 • En kavalkade av aktuell kunstindustri gjennom 100 år, Kunstindustrimuseet i Oslo, Oslo, 1976, (året 1946) (ill.)
 • Sjøvold, Aa.B., Tekstiler til glede, 1979, katalog Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Morgenbladet, 19.12.1979
 • Nationen, 21.12.1979
 • Adresseavisen, 18.01.1980
 • Bonytt, 1959, hefte 3, s. 8
 • Bonytt, 1961, hefte 2, s. X
 • Bonytt, 1963, hefte 11/12 s. II
 • Bonytt, 1964, hefte 1, s. II