V. arbeidet fra 1750-årene på Nøstetangen krystallverk der han ble opplært til svenn i faget av H. G. Köhler. Fra signerte arbeider (VV eller Villas Vinter) kjennes hans karakteristiske håndlag, presist, tydelig, av og til noe tørt i virkningen. På Nøstetangen har han mest vært utførende håndverker av motiver tegnet av Köhler. Hans beste kjente arbeid fra perioden er Øvre Hoen-pokalen (1759, privat eie), med prospekt av gården og sagbruket. Etter 1770 arbeidet V. på egen hånd. Han var bosatt på Kongsberg i 1773 og på Bragernes i 1782, der han arbeidet ved Johann Albrecht Beckers verksted. Köhlers motiver merkes i hans arbeider, og han har også gravert etter trykte forbilder (Borgervepningspokalen, 1790, Drammen Museum). V. fikk bestillinger gjennom glassverksadministrasjonen, hans gravyrer er ofte utført på pokaler fra Hurdal Verk. V. var opplært i rokokkostilen, men opptok nyklassisistiske motiver og komposisjonsprinsipper i enkelte arbeider. Han kunne f.eks. konsentrere dekoren om en enkelt sone og la resten av glasset stå ubehandlet. Hans siste kjente arbeid er en pokal (1797, Kunstindustrimuseet i Oslo) utført for Marcus Gjøe Rosenkrantz på Hafslund. Etter tradisjonen kjøpte han på sine eldre dager Brønnerød gård i Glemminge. I alt er 30 arbeider kjent, pokaler og vinglass-serier, de siste med konvensjonelle motiver fra 1700-årenes slutt.

Utdannelse

  • I lære som glasskunstner hos Heinrich Gottfrid Köhler, Nøstetangen, Øvre Eiker, svenn 1765

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Kunstindustrimuseet i Oslo
  • Drammens Mus

Litteratur

  • De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania Glasmagasin, 1939, bd. 1, s. 481
  • Gammelt norsk glass, 1953, s. 189__-;94 (ill.)
  • i Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen årbok, 1954-1957, s. 23–28 (ill.)
  • Norges kunsthistorie, 1982, bd. 3, s. 298–303 (ill.)

Faktaboks

Villas Hansen Vinter