Faktaboks

Hjalmar Welhaven
Født
26. desember 1850, Christiania
Død
18. april 1922, Kristiania

Som privatpraktiserende arkitekt i Kristiania var W. spesielt opptatt av trebygninger bygd i sveitserstil. Av virksomhet utenfor byen må fremheves konsul Axel Heibergs landeiendom i Numedal og Axel Stangs Maarud gård. W. bygde også i mur, mest kjent er Polhøgda (1902) som han oppførte for sin kusine Eva, og Fridtjof Nansen. Særlig fremheves bygningens tårnværelse. I Oslo er W. kjent for å ha bygd Frk. Rolls (Vestheim) skole. W.s innsats for bygging av arbeiderboliger etter filantropiske ideer, er imidlertid lite kjent. Toftes gt. 24 (1887) er bygd med 120 to-roms-leiligheter. Fasaden er i pusset tegl. På gårdsplassen ble det plantet to tuntrær, og satt opp flaggstang og en mindre bygning som skulle fungere som et felleshus med vaskeri, bad, forsamlingssal, likhus og bytteleilighet under oppussing av egne leiligheter. Fra 1883 ble W. slottsforvalter for kong Oscar 2. Gjennom sitt 30-årige virke som slottsforvalter, hadde han til ansvar å holde vedlike og gjennomføre forbedringer ved Det kgl. Slott, Bygdøy kongsgård, Oscarshall på Bygdøy og Skinnarbøl i Vinger. I en viss utstrekning supplerte W. dessuten Den kgl. Tegneskoles undervisning i bygningsfaget.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • Kristiania, 1876 med Margrethe Petersen Backer, maler (1851 - 1940)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole 1870
 • Den tekniske høyskole, Hannover 1871-73

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1874

Stillinger, medlemskap og verv

 • Styremedlem Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring

Priser, premier og utmerkelser

 • Sølvmedalje i Paris 1890 for Ruseløkkvn. 60

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Arbeiderbolig, Platous gt. 4 (1880)
 • "Paddehatten", musikkpaviljong utført i tre, Studenterlunden (1860, revet 1920-årene)
 • Nedre Slottsgt. 25 (1880)
 • Stor arbeiderbolig, Ruseløkkvn. 60 (1881)
 • Arbeiderboliger, Toftes gt. 25 (1887)
 • Gjendebu turisthytte (1891-92), Steinbergdalshytten (1895) og Glitterheim (1900-01) for Den norske Turistforening
 • Ombygging, Prinsens gt. 4 (1893)
 • Sandvika Politistasjon, Bærum (1895)
 • Bærum kommunelokale (1896, revet)
 • Villa, Lyder Sagens gt. 18 B (1897)
 • Ombygging sommervilla, Kristinelundvei 14 (1902, bygd av Chr. Grosch, H. 1838, senere ombygd av Arneberg, A. 1914)
 • Villa, Kruses gt. 1 (1890-årene)
 • Privatbolig for Eva og Fridtjof Nansen, Polhøgda, Lysaker (1900-02)
 • Utvidelse av stallbygningen fra 1848, Det kgl. Slott (1911)
 • Frognervn. 19.
 • Landeiendom for Axel Heiberg, Strand i Numedal
 • Landeiendom for Axel Stang, Maarud gård
 • Frk. Rolls skole, senere Vestheim videregående skole
 • Trømborg (1879)
 • Eidsberg (1880)
 • Mysen (1903)
 • Auli, Nes (1907)
 • Tårn, Bamble kirke

Illustrasjonsarbeider

 • Kirker: Hærland (1879)

Litteratur

 • Bærum, en bygds historie, 1924, bd. 2, s. 122 (ill.)
 • St. Hallvard, 1956, s. 145, registerbd.
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring registerbd., 1963, s. 387
 • Oslo Byleksikon, 1966, s. 173, 183, 300
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1977, bd. 18, s. 398-400
 • Norske kyrkjer, 1971, register s. 272
 • Asker og Bærum Historielags årsskrift, 1981, nr. 23 s. 240-95
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 12, s. 554
 • Kunst og Kultur, 1982, s. 141-44 (ill.)
 • Oslo. En arkitekturguide, 1984, register s. 233
 • Romantikk og fortidsvern, 1984, register
 • Byggekunst, 1922, s. 78
 • Byggekunst, 1953, s. 113
 • Kristiania Arkitektforening, 1922, nr. 5 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1894, s. 381
 • Teknisk Ukeblad, 1895, s. 135, 408
 • Teknisk Ukeblad, 1896, s. 42, 106, 109, 115, 118, 151, 414
 • Teknisk Ukeblad, 1897, s. 377
 • Teknisk Ukeblad, 1898, s. 266
 • Teknisk Ukeblad, 1899, s. 170-71 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1901, s. 646
 • Teknisk Ukeblad, 1903, s. 210, 481
 • Teknisk Ukeblad, 1904, s. 581-82
 • Teknisk Ukeblad, 1905, s. 78, 82, 103
 • Teknisk Ukeblad, 1906, s. 89
 • Teknisk Ukeblad, 1907, s. 72, 399, arkitekturavdelingen s. 77
 • Antikvarisk arkiv