Som privatpraktiserende arkitekt i Kristiania var W. spesielt opptatt av trebygninger bygd i sveitserstil. Av virksomhet utenfor byen må fremheves konsul Axel Heibergs landeiendom i Numedal og Axel Stangs Maarud gård. W. bygde også i mur, mest kjent er Polhøgda (1902) som han oppførte for sin kusine Eva, og Fridtjof Nansen. Særlig fremheves bygningens tårnværelse. I Oslo er W. kjent for å ha bygd Frk. Rolls (Vestheim) skole. W.s innsats for bygging av arbeiderboliger etter filantropiske ideer, er imidlertid lite kjent. Toftes gt. 24 (1887) er bygd med 120 to-roms-leiligheter. Fasaden er i pusset tegl. På gårdsplassen ble det plantet to tuntrær, og satt opp flaggstang og en mindre bygning som skulle fungere som et felleshus med vaskeri, bad, forsamlingssal, likhus og bytteleilighet under oppussing av egne leiligheter. Fra 1883 ble W. slottsforvalter for kong Oscar 2. Gjennom sitt 30-årige virke som slottsforvalter, hadde han til ansvar å holde vedlike og gjennomføre forbedringer ved Det kgl. Slott, Bygdøy kongsgård, Oscarshall på Bygdøy og Skinnarbøl i Vinger. I en viss utstrekning supplerte W. dessuten Den kgl. Tegneskoles undervisning i bygningsfaget.