Aa. arbeider med sterkt abstraherte naturmotiver, forenklede figurer og gjerne sterke og kraftige farger. Bildene har et mytisk og metafysisk innhold. Hans grafikk er hovedsaklig utført i tresnitt.