Liv og virksomhet

Aa. arbeider med sterkt abstraherte naturmotiver, forenklede figurer og gjerne sterke og kraftige farger. Bildene har et mytisk og metafysisk innhold. Hans grafikk er hovedsaklig utført i tresnitt.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Hans Aarholt
  • Birgitte Erbe

Bosatt (pr 1982-1986)

Borgheim.

Utdannelse

Einar Granums tegne- og malerskole 1973 - 74; Kunstak. 1978 - 82.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Statens materialstip. 1983; Statens etableringsstip. 1984; Studiereiser til Italia 1977, -81; Frankrike og London 1982; Spania 1983.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem UKS, juryformann 1981 - 82; Medlem Vestfold Billedkunstnere og Kunsthåndverkere, juryformann.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • NKR
  • RG

Illustrasjonsarbeider

  • E. Kittelsen: En ustyrlig historie om solloer, selkatter og et kjærlighetshull i havet, Oslo 1983
  • P. H. Haugen og E. Kittelsen: I dette huset, Oslo 1984

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Høstutst., 1982-1983
  • Vårutst., 1978-1980
  • Vårutst., 1982