Faktaboks

Fridtjov Wollenhaupt
Tjov Agaud
Født
1. januar 1887, Trondheim
Død
17. august 1945, Oslo

W.s far var tilknyttet restaureringsarbeidene i Trondheim domkirke i over 20 år og var antagelig W.s eneste lærer. Etter deltagelse på Salonen i Paris og Høstutstillingen (inntil 1918) stilte W. ikke lenger ut, men etter hans død kom hans store produksjon for dagen. Minneutstillingen hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo presenterte 54 arbeider, til dels store grupper og figurkomposisjoner og en rekke portretthoder og -byster i bronse og gips. Arbeidene viste innflytelse fra August Rodin, og byster fra ungdomsårene vitnet om et verdifullt talent. Stort sett bar imidlertid utstillingen preg av grov modellering og utvendige, dramatiske virkemidler.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Carl Wollenhaupt, billedhugger

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1915
 • Studieopphold i Paris 1912-14

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Minneutst., 1946

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1907-1911
 • Høstutstillingen, 1916
 • Høstutstillingen, 1918
 • Jubileumsutstillingen, 1914

Litteratur

 • 1946, Katalog Blomqvists Kunsthandel
 • Morgenposten, 22.03.1946
 • Morgenposten, 02.04.1946
 • Aftenposten, 22.03.1946, (ill.)
 • i Verdens Gang, 03.04.1946
 • Dagbladet, 28.03.1946
 • Morgenbladet, 28.03.1946
 • i Arbeiderbladet, 05.04.1946
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 06.04.1946, (ill.)

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Fridtjov Wollenhaupt