W.s far var tilknyttet restaureringsarbeidene i Trondheim domkirke i over 20 år og var antagelig W.s eneste lærer. Etter deltagelse på Salonen i Paris og Høstutstillingen (inntil 1918) stilte W. ikke lenger ut, men etter hans død kom hans store produksjon for dagen. Minneutstillingen hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo presenterte 54 arbeider, til dels store grupper og figurkomposisjoner og en rekke portretthoder og -byster i bronse og gips. Arbeidene viste innflytelse fra August Rodin, og byster fra ungdomsårene vitnet om et verdifullt talent. Stort sett bar imidlertid utstillingen preg av grov modellering og utvendige, dramatiske virkemidler.