L. har eget verksted i Suldalsosen og arbeider med billeduttrykk i tekstil i forskjellige teknikker. Hun maler også i gouache.