Faktaboks

Jonas Peson
Petterson, Johan Alfred (til ca.1923)
Født
31. januar 1887, Helsinki
Død
18. desember 1952, Ålesund

P. kom til Norge i 1916 og bodde først i Molde, siden i Ålesund og Kristiansund. I midten av 20-årene slo han seg ned i Ålesund. Foruten landskaper, fjord- og havnemotiver, de fleste hentet fra havnen i Ålesund og sommerstedet i Sykkylven, malte P. portretter, stilleben og miljøskildringer. Han malte også en rekke religiøse motiver, bl.a. til flere kirker og forsamlingslokaler. P.s tidligste bilder skal ha vært preget av fransk kubisme. Hans senere produksjon av malerier og akvareller er imidlertid malt i en fargefrisk og lett forenklet naturalisme.

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Norsk statsborger fra 1923

Utdannelse

 • Litografilære og tegneskole i Finland
 • kunstakademiet, Helsinki før 1910

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finsk reisestipend med reise til St. Petersburg og Moskva
 • bosatt i Danmark 1913–16
 • studiereise til Dresden
 • bosatt i Norge fra 1916
 • studieopphold i Paris 1926
 • Portugal 1949

Stillinger, medlemskap og verv

 • Egen malerskole i Kristiansund fra ca. 1920, i Ålesund 1923–51

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utsmykkingsarbeider: Ungdoms-, bede- og forsamlingshus på Sunnmøre
 • Bjørkelangen og Vartdal ungdomshus
 • Sande, Rovde, Stranda og Vartdal kirker (1938)
 • Kaffistova, Ålesund (1928, -51)
 • Bergen Billedgalleri
 • Aalesunds Kunstforening

Illustrasjonsarbeider

 • C. Rekkedal: Stort arbeid ned er lagt. Folkeminne frå førre hundraåret, Oslo 1947

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Vestlandsutstillingen, 1929
 • Vestlandsutstillingen, 1931-1932
 • Vestlandsutstillingen, 1934
 • Vestlandsutstillingen, 1937
 • Vestlandsutstillingen, 1939
 • Vestlandsutstillingen, 1951
 • Finske statsutstilling, Helsinki, 1908
 • 13 Møre-malere, Bergens Kunstforening, 1949

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1917
 • Trondheim Kunstforening, 1920
 • Trondheim Kunstforening, 1940
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1921
 • Aalesunds Kunstforening, 1930-årene
 • Aalesunds Kunstforening, 1942
 • Aalesunds Kunstforening, 1949
 • Kristiansund Kunstforening, 1950
 • Sunnmøreutstilling, Ørsta, 1979

Portretter

 • Selvportrett (tegning) gjengitt i Verdens Gang 15.10.1921
 • Le carousel, selvportrett malt i Paris 1926
 • Selvportrett (olje) gjengitt i Kunst og Kultur 1941 s. 132
 • Selvportrett (tegning) gjengitt i Møre Dagblad 4.3.1950
 • Portrett (olje) utført av Greta Peson gjengitt i katalog Ørsta Kunstlag 1979

Litteratur

 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 18.10.1921
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 22.10.1921, (ill.)
 • Morgenposten, 22.10.1921
 • Sunnmørsposten, 21.10.1949
 • Sunnmørsposten, 09.12.1949
 • Sunnmøre Arbeideravis, 08.12.1949
 • Romsdalsposten, 27.02.1950
 • Tagnan, A. G., Romsdalsposten, 02.03.1950
 • Hedlund, O., i Tidens Krav, 02.03.1950
 • Møre Dagblad, 04.03.1950, (ill.)
 • Sundseth, A. B., Melhus, A. C., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 131
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845 - 1945, Trondheim, 1955, s. 278
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 118, 234
 • Møre og Romsdal. Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, register s. 487
 • Sunnmørsposten, 02.10.1979, (ill.)
 • Sunnmørsposten, 13.10.1979
 • Fylket 16.10.1979 (ill.)
 • katalog Sunnmørsutstilling, Ørsta, 10.1979

Faktaboks

Jonas Peson