P. kom til Norge i 1916 og bodde først i Molde, siden i Ålesund og Kristiansund. I midten av 20-årene slo han seg ned i Ålesund. Foruten landskaper, fjord- og havnemotiver, de fleste hentet fra havnen i Ålesund og sommerstedet i Sykkylven, malte P. portretter, stilleben og miljøskildringer. Han malte også en rekke religiøse motiver, bl.a. til flere kirker og forsamlingslokaler. P.s tidligste bilder skal ha vært preget av fransk kubisme. Hans senere produksjon av malerier og akvareller er imidlertid malt i en fargefrisk og lett forenklet naturalisme.