Faktaboks

Peter Anker
Født
31. juli 1744, Frederikshald (Halden)
Død
17. april 1832, Øraker ved Christiania

A.s virksomhet var vesentlig av praktisk art, både under oppholdet i Norge 1765–73, som dansk-norsk konsul i Hull fra 1773 og som konsul og generalkonsul i London 1777–86. Men hans tegneferdighet kom til nytte i de mange tekniske tegninger fra engelske fabrikker han sendte hjem, bl.a. av den nyoppfunne dampmaskin. Man var også inne på tanken å sende ham rundt i Norge for å lage prospekter. I mai 1786 ble han utnevnt til guvernør i Trankebar, India, men kom dit først i mai 1788. Underveis tegnet han landskaper han så under sjøreisen, bl.a. Kapp det gode håp og Sokotra. Under sine 18 år i Trankebar utførte han et stort antall indiske motiver, vesentlig tegninger med akvarell eller gouache, også en del i blyant og tusjlavering. De kom til Universitetets Etnografiske Museum i Oslo i 1878. Antagelig er bare to tredjedeler av de 122 blad utført av A., resten er laget av andre kunstnere (bl.a. John Gantz). Det har vist seg meget vanskelig å skille ut A.s egne arbeider. Motivene er gjerne indiske templer og andre minnesmerker, livet opp med sirlig utførte figurscener som gir dem betydelig historisk og kulturhistorisk verdi. De fleste er fra traktene omkring Trankebar og Bombay (12 nr.) samt Mysore, men der er motiver både fra vest- og østkysten, til og med fra Ceylon. De er holdt i dempede, mykt avstemte farger, gulbrunt, grågrønt, med små innslag av sterkere farger. Kunstneren har ikke lagt vekt på å gjengi motivet fotografisk korrekt. Som helhet er samlingen en av de største og betydeligste India-skildringer fra denne tid, også i europeisk målestokk. A. var ellers interessert i hinduiske antikviteter. Om sin samling av bronsefigurer (nå i Nationalmuseum København) skrev han en liten trykksak, En Samling av Mythologiske Antiquer bragte fra Hindustan (København 1806).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Erik Anker, jernverkseier (1709 - 1785)
 • Anna Catharina Tank (1723 - 1766)

Gift med

 • Mollard Mrs. (d. 1789)

Utdannelse

 • Opphold i England 1759–62 (språk, alm. dannelse)
 • Frankrike 1762–64
 • Tyskland 1764–65
 • Under oppholdet i Paris fikk han, ant. i 1763, undervisning i arkitekturtegning av en kjent fransk arkitekt
 • for øvrig selvlært som maler

Priser, premier og utmerkelser

 • Naturalisert dansk adelsmann 1778
 • Gullmedalje Pro meritis 1783
 • Storkors Dannebrog 1804

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Etnografisk Museum Oslo, 1968
 • Art and the East India Trade, Victoria and Albert Museum, London, 1970, høsten

Portretter

 • Maleri av C.A. Lorentzen (Det Nationalhistoriske museum på Frederiksborg, Hillerød)
 • 2 malerier i J. Reynolds og Gainsboroughs skole (Bogstad stiftelse)

Litteratur

 • Moe, B., Tidsskrift for dansk norsk Personalhistorie, Christiania, 1840-1846, 1. Række Hefte 9, s. 333–368
 • Nielsen, Y., Generalmajor Peter Anker, Norsk Historisk Tidsskrift, (Kristiania, 1871, bd. 1 s. 273–384
 • Anker, C.J., Stamtavle over Familien Anker, (Kristiania, 1889
 • Larsen, Kay, De dansk-ostindiske Koloniers Historie I. Trankebar, København, 1907, s. 8, 111–138, 171 (ill.), ny utg. 1952-1955
 • Larsen, Kay, Guvernører..... i de tidligere danske Tropekolonier, København, 1940, s. 38–39
 • Schnitler, C.W., Kunst-import til Norge under handelsvældet (om Anker-portretter), K. og K., 1911, s. 65–66
 • Eidsvold 1814, Kra. 1914 reg. i, Salmonsen, København, 1915, bd. 1
 • Bull, Edv., Norsk Biografisk Leksikon, (Kristiania, 1923, bd. 1, s. 191–192
 • Andrup, O., Samleren, København, 1925, s. 20–22, 103
 • Andrup, O., Slægten, København, 1926, I, s. 6–8
 • Wulff, Inger, Jordens folk, København, 1966, s. 326–27
 • Rasch, Aa., Vore gamle Tropekolonier VII, Dansk Ostindien 1777-1845, København, 1967
 • Struwe, K., Guvernør Peter Ankers Indienbilleder, Universitetets Etnografiske Museums Årbok, Oslo, 1968, s. 7–14
 • Feldbæk, O., India trade under the Danish flag 1772–1808, København, 1969, register
 • Klausen, A.M., Peter Anker. En norsk maler i India i 1790-årene, K. og K., 1972, s. 1–32
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1978, bd. 1, s. 298
 • Dansk biografisk leksikon, København, 1979, bd. 1, s. 248–49

Faktaboks

Peter Anker