A.s virksomhet var vesentlig av praktisk art, både under oppholdet i Norge 1765–73, som dansk-norsk konsul i Hull fra 1773 og som konsul og generalkonsul i London 1777–86. Men hans tegneferdighet kom til nytte i de mange tekniske tegninger fra engelske fabrikker han sendte hjem, bl.a. av den nyoppfunne dampmaskin. Man var også inne på tanken å sende ham rundt i Norge for å lage prospekter. I mai 1786 ble han utnevnt til guvernør i Trankebar, India, men kom dit først i mai 1788. Underveis tegnet han landskaper han så under sjøreisen, bl.a. Kapp det gode håp og Sokotra. Under sine 18 år i Trankebar utførte han et stort antall indiske motiver, vesentlig tegninger med akvarell eller gouache, også en del i blyant og tusjlavering. De kom til Universitetets Etnografiske Museum i Oslo i 1878. Antagelig er bare to tredjedeler av de 122 blad utført av A., resten er laget av andre kunstnere (bl.a. John Gantz). Det har vist seg meget vanskelig å skille ut A.s egne arbeider. Motivene er gjerne indiske templer og andre minnesmerker, livet opp med sirlig utførte figurscener som gir dem betydelig historisk og kulturhistorisk verdi. De fleste er fra traktene omkring Trankebar og Bombay (12 nr.) samt Mysore, men der er motiver både fra vest- og østkysten, til og med fra Ceylon. De er holdt i dempede, mykt avstemte farger, gulbrunt, grågrønt, med små innslag av sterkere farger. Kunstneren har ikke lagt vekt på å gjengi motivet fotografisk korrekt. Som helhet er samlingen en av de største og betydeligste India-skildringer fra denne tid, også i europeisk målestokk. A. var ellers interessert i hinduiske antikviteter. Om sin samling av bronsefigurer (nå i Nationalmuseum København) skrev han en liten trykksak, En Samling av Mythologiske Antiquer bragte fra Hindustan (København 1806).