Faktaboks

Ore Floten
Floten, Are

Andre opplysninger

  • Det er ingen sikre data om F. Den muntlige tradisjon (etter Aslak Vetlison Maurdalen i Vinje) går ut på at F. malte en klokkekasse med påskrift "A.W.S.M. 1832" og et hengeskap. F. bodde på Floten i Mannås-grenda, var lauskar og drev med maling. På garden Kallåk i denne grenda finner en likeledes en kiste etter F. merket "A.J.D. 1812". Et skrin hos Olav Vaagslid på Dalen merket "T.B.S. 1833" og en kiste på Botne i Berdal merket "T.H.S. 1839" kan være etter F., etter stilen å dømme. F. malte i stiltradisjon etter Olav Torjusson, men mer nøkternt og tørt enn denne mesteren.

Litteratur

  • Vesaas, ø., Rosemaaling i Telemark, Oslo, 1955, bd. 2, s. 138- -41