Faktaboks

Laila Haugan
Født
18. mars 1944, Kne, Nord-Trøndelag

Den første tiden som billedkunstner arbeidet H. i en forenklet figurativ uttrykksform, hovedsakelig i en gråskala. Motivene var portretter, akt og figurgrupper. H. er nå i en mer eksperimenterende fase med collage og materialbilder. Samtidig orienterer hun seg i større grad i retning av romkunst-oppgaver.

Familierelasjoner

Datter av

 • Anna Nybo
 • Ivar Haugan

Gift med

 • Arne Henriksen

Utdannelse

 • Arkitekt fra Norges Tekniske Høyskole 1968
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Halvdan Ljøsne og Arne Malmedal 1973–78

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • 3%-fondets stip. 1980
 • Studiereise til Berlin, Paris og Amsterdam 1980

Stillinger, medlemskap og verv

 • Vitenskapelig assistent, Norges Tekniske Høyskole 1970–72
 • instituttarkitekt Norges Tekniske Høyskole 1972–73
 • assistentstipendiat Statens Kunstakademi, Oslo, klassen for komposisjon og romkunst 1980–81
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn og
 • Oslo Bildende Kunstnere

Priser, premier og utmerkelser

 • Innkjøpt i arkitektkonkurranse om Solvik aldershjem, Bærum 1971
 • premie i konkurransen om Wessels plass i Oslo, 1980, begge i samarbeid med Arne Henriksen

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Innkjøpt av Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen

Illustrasjonsarbeider

 • K. Ericson: Våpnet er smidd på ny, Oslo 1978

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1978
 • Trøndelagsutst., 1978
 • Trøndelagsutst., 1981
 • Østlandsutst., 1981

Separatutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfunn, 1979

Portretter

 • Selvportrett (1979, Norsk kulturråd)

Eget forfatterskap

 • Noen tanker om Victor Linds tilbakeblikk, Profil, Oslo, 1980, hefte 2
 • Hagen, O.H., Haugan, Laila, Folkelig realisme eller livsfjern modernisme? Høstutstillingen 1978, Profil, Oslo, 1978, Sammen med, hefte 5
 • Selvfølgelig er det å lage progressiv kunst et formspørsmål, men -, Profil, Oslo, 1979, hefte 3

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1979, s. 187
 • Basar, Oslo, 1979, nr. 4, s. 11
 • Klassekampen, 24.04.1979, (ill.)
 • Dørum, A., i Klassekampen, 03.05.1979, (2 ill.)
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 04.05.1979
 • Flor, H., i Dagbladet, 10.05.1979
 • Sørensen, G., i Arbeiderbladet, 14.05.1979
 • Dag og Tid, 29.05.1979
 • Eggen, B., i Vår Framtid, Oslo, 21.05.1980-28.01.1980

Faktaboks

Laila Haugan