Faktaboks

Liv Lund
Lund, Liv Katharina
Født
20. november 1909, Salangen, Troms
Død
3. mars 1988

L.s debututstilling i 1957 var preget av André Lhotes form- og komposisjonslære. Formspråket beveget seg innenfor variasjoner av kubistisk inspirert forenkling av motivene og et nesten abstrakt uttrykk, med utgangspunkt i motiver som landskap, bymiljøer og figurkomposisjoner. På Atelier 17 i Paris året etter lærte hun å arbeide med en rekke forskjellige grafiske teknikker og fikk vesentlige impulser for den videre utvikling av maleriet. I 1962 presenterte hun grafiske arbeider som var bygget opp av abstraherte naturmotiver, eller en blanding av nesten realistiske studier og nonfigurative billedelementer, som i Fuglene (kobberstikk, 1958, Nasjonalgalleriet, Oslo) og det mer kubistiske Familien (linosnitt, 1959). Hun fylte gjerne billedflatene helt, og i enkelte arbeider kunne detaljbehandlingen i de mørke og grålige partier minne om Finn Christensens arbeider fra samme periode. L. arbeidet med grafikk helt til 1975, men fra midten av 1960-årene konsentrerte hun seg stort sett om maleriet.

Etter innflytelsen fra S.W. Hayter utviklet L.s maleri seg raskt til et gjennomført abstrakt formspråk, sterkt knyttet til naturopplevelser. Flere av komposisjonene fra slutten av 60-årene fremstår som nonfigurative tolkninger av skiftende lysforhold, spesielt i Nord-Norge, fremstilt ved fasetterte fargefelt i stadig bevegelse over billedflaten. Bildene gir klare assosiasjoner til franske kunstnere som Jean Bazaine og Corneille. L. er også opptatt av mer håndfaste naturmotiver som stein og steinformasjoner. Plante- og vekstmotiv tar hun opp i en del sene tresnitt fra 1975 hvor de tre-fire fargetoner blir et dempet supplement til de abstrakte maleriers friske koloritt. L. har også laget en rekke pasteller, collager og tegninger, samt materialarbeider og har laget flere veggdekorasjoner i Troms fylke.

Familierelasjoner

Datter av

 • Aage Johan Lund
 • Anna Nicolaissen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • École des Dessins Bazot, Paris 1949
 • hospitant Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Kåre Wildhagen 1954
 • Académie André Lhote og la Grande Chaumière, Paris 1955–56
 • sporadisk hos André Lhote også i 1958
 • Atelier 17 under William Hayter, Paris 1958-59

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • 3 %-fondets arbeidsstipend 1961
 • Statens 1-årige arbeidsstipend 1963
 • Studiereiser i Italia, Syd-Frankrike og Normandie, samt Spania i tidsrommet 1954-60
 • opphold i Paris 1955-56, -58

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Foreningen Norske Grafikere
 • Landsforeningen Norske Malere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Veggdekorasjoner: Norges Musikkhøgskole, Oslo
 • Kreditkassen, Oslo
 • Salangen rekreasjonshjem
 • Salangen Sparebank
 • Eldresenteret, Sjøvegan, Troms
 • Salangen videregående skole (materialdekorasjon, frise ca. 17 m, ferdig 1980)
 • Elvelund rekonvalesenthjem
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Rana Bygdemuseum
 • Tromsø museum
 • Oregon University Art Collection, USA
 • Bodø og Vadsø kunstforeninger
 • Norrbotten Bildningsförbund
 • Danske kunstcirkler
 • Kreditkassen, Narvik
 • Harstad sykehus
 • Åsgård sykehus, Tromsø
 • Sørreisa gymnas, Finfjordbotn, Sortland
 • M/S Royal Viking Sky

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Gall. Paletten, Oslo, 1957
 • Harstad Kunstforening, 1959
 • Folkets Hus, Narvik, 1959
 • Gall. KB, Oslo, 1962
 • Vandreutstilling, Trondheim Kunstforening, 1963
 • Vandreutstilling, Bodø Kunstforenign, 1963
 • Vandreutstilling, Narvik Kunstforening, 1963
 • Vandreutstilling, Sortland Kunstforening, 1963
 • Vandreutstilling, Tromsø Kunstforening, 1963
 • Gall. KB, Oslo, 1964
 • Vandreutstilling, Trondheim Kunstforening, 1966
 • Bodø Kunstforening, 1966
 • Tromsø Kunstforening, 1966
 • Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo, 1968
 • Festspillutstilling, Harstad, 1969
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1971
 • Kreditkassen, Oslo, 1973
 • Vasastadens Konstgalleri, Göteborg, 1974
 • Sjøvegan, Salangen, 1976
 • Harstad Kunstforening, 1976
 • Harstad Kunstforening, 1980
 • Gall. Habberstad, Oslo, 1982

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1959-1963
 • Høstutstillingen, 1969
 • Nord-norske kunstutstilling, 1955-1956
 • Nord-norske kunstutstilling, 1969
 • Liljevalch Konsthall, Stockholm, 1960
 • Internasjonal grafikkutstilling, vandreutstilling Kampen, 1960
 • Internasjonal grafikkutstilling, vandreutstilling Sylt, 1960
 • Internasjonal grafikkutstilling, vandreutstilling Holstein, 1960
 • Unge Kunstneres Samfunn, Kunstnernes Hus, Oslo, 1962
 • Norwegische Graphik der Gegenwart, Berlin, 1962
 • Atelier 17, vandreutstilling, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1962
 • Oregon University, USA, 1963
 • Nordkalottutstilling, Luleå, 1964
 • Vandreutstilling, Art. Galleri, Rochester, 1968
 • Vandreutstilling, American-Scandinavian Foundation, New York, 1968
 • Norwegische Graphik, Lützowplatz, Berlin, 1971
 • S. W. Hayter og hans norske elever, Kunstnernes Hus, Oslo, 1979
 • Ibsenhuset, Skien, 1979

Litteratur

 • Aftenposten, 30.08.1957, (ill.)
 • Morgenposten, 30.08.1957, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 02.09.1957
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 03.09.1957, (ill.)
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 07.09.1957
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 09.09.1957
 • Kunsten idag, 1962, hefte 60, s. 50–51
 • Morgenposten, 11.05.1962, (ill.)
 • Aftenposten, 12.05.1957, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 19.05.1962
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 21.05.1962
 • Rana Blad, 04.02.1963, (ill.)
 • Nordlys, 26.03.1963, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 24.11.1964
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 27.11.1964
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 01.12.1964
 • Durban, A., i Morgenposten, 01.12.1964
 • Hougen, P., i Dagbladet, 08.12.1964
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 72 (ill.)
 • Kunsten idag, 1965, hefte 71, s. 53
 • Tromsø, 08.09.1966
 • Bjørklid, H. Koll, i Nordlys, 09.09.1966, (ill.)
 • Lofotposten, 27.09.1966, (ill.)
 • Malmanger, M., i Norsk kunst i dag, Oslo, 1967, s. 22
 • Verdens Gang, 18.01.1968
 • Dagbladet, 20.01.1968, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 27.01.1968
 • Aftenposten, 31.01.1968
 • Verdens Gang, 31.01.1968
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 09.02.1968
 • Brun, H. J., i Dagbladet, 13.02.1968
 • Arbeiderbladet, 16.02.1968
 • Egeland, J., i Verdens Gang, 30.07.1971
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 13.08.1971
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 09.08.1971
 • Werenskiold, M., i Dagbladet, 17.08.1971
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 222
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 178
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 118
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 184
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, register
 • Rude, Rolf, Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 54 (ill.)
 • Scherjon, T., i Harstad Tidende, 25.01.1980, (ill.)
 • Verdens Gang, 19.04.1982, (ill.)