M. var den første direktør ved Meteorologisk institutt i Kristiania, fra 1866 og fram til 1913. I 1976 laget instituttet på Blindern en minneutstilling over hans etterlatte tegninger og akvareller. M. tegnet skuter helt fra guttedagene. I 1856 tegnet han bl.a. Dræggens Buekorps første fane. På en Nordhavsekspedisjon fikk han veiledning av maleren Franz W. Schiertz og laget siden en rekke skisser og akvareller på sine reiser rundt i Norge. Han malte bl.a. Hankø Bad, Færder fyr, Eide med Fanaråken i bakgrunnen, Skibladner på Mjøsa og bilder fra Fokstua, Stryn, Svolvær og Alta. Han tegnet også flere tegninger av seilskip som illustrasjon til forskjellige vindstyrker etter Beauforts skala. Flere av hans landskapsbilder har kulturhistorisk verdi.