Vanskelig økonomi førte til at R. kom sent i gang som maler. Møtet med den finsk-norske maleren Jonas Peson, som han malte hos i Molde somrene 1919-20, fikk avgjørende betydning for at han tok opp malerkunsten som profesjon. Gjennom Roger Bissière tilegnet R. seg nyklassisismens formspråk, og i 20-årene malte han landskaper og stilleben i en neddempet, gråstemt koloritt. Senere ble bymotiver og interiører føyd til motivkretsen. R. forlot Trondheim i 1931 og var siden bosatt i Oslo, der han ble mye benyttet som portrettmaler.